Istorie

Svastica, istoria simbolului sumerian respins de lumea occidentală