Mozaic

SFINȚII ROMÂNIEI, DANIIL SIHASTRU

Despre Daniil Sihastru se spune că a fost un mare dascăl și povățuitor al călugărilor. Daniil s-a născut la Rădăuți la începutul secolului al XV-lea și a primit la naștere numele de Dumitru.

La vârsta de zece ani știa Psaltirea pe de rost. La vârsta de 15 ani a devenit călugăr și a primit numele de David. Până la apusul soarelui nu mânca nimic. După aceea se hrănea cu legume și ierburi.

În chila sa nu exista un pat. El veghea pe un mic scăunel unde citea Psaltirea. El avea un dar divin. Prin rugăciuni vindeca bolile. Se spune că mulți români care au trecut pragul chiliei s-au vindecat.

Nemulțumit că mulțimea era tot mai numeroasă s-a retras la mănăstirea Lavrentie. Și acolo credincioșii îl căutau. Ziua vindeca bolnavii, iar noapte împletea coșuri din nuiele și se ruga.

La scurt timp, s-a hotărât să plece în pustietate. La început și-a construit o colibă din lemn pe valea râului Vițel. În timp, și-a săpat cu dalta o mică chilioară într-o stâncă. Din chilie nu ieșea toată săptămâna.

În anul 1451, după moartea dormitorului Bogdan Voievod, fiul său, Ștefan s-a aflat în mare cumpănă. A poposit câteva zile la chilia lui Daniil unde a primit dezlegare de la păcate și a fost asigurat că va ajunge domn al Moldovei.

loading...

După ce a urcat pe tron, Daniil a rămas un apropiat al lui Ștefan cel Mare. Se spune că marile decizii pe care le-a luat Stefan cel Mare s-au făcut cu acordul lui Daniil.

La îndemnul lui Daniil, domnitorul va zidi în apropierea chiliei mănăstirea Putna. Daniil a fost ctitorul unui mișcări isihastă fără precedent.

O întreagă generație de sihaștri s-a format după moartea lui.

DANIIL SIHASTRU - SFINȚII ROMÂNIEI, DANIIL SIHASTRU

Pentru că la Putna veneau mulți credincioși, sihastrul s-a retras în pădurile seculare de la Voroneț. Și-a construit o mica chilie sub stânca numită Șoimul, unde a mai trăit 20 de ani.

loading...
To Top