Reproducerea umana asistata medical cu tert donator, potrivit noului Cod Civil

Noul Cod Civil a adus o noutate în această materie, în sensul că a legiferat acest caz de reproducere umană ţinând cont de realitatea socială existentă şi pentru a evita orice consecinţe nefaste ce ar putea aduce atingere atât relaţiilor de familie cât şi societăţii în general.

Reproducere umană asistata medical cu un terţ donator nu determina nici o legătură de filiaţie între donator şi copil. În acest caz nu se poate vorbi despre o răspundere a donatorului.(art.441 c.civ.)

Se poate recurge la această modalitate de reproducere în cazul în care, părinţii doresc un copil şi îşi dau consimţământul pentru o astfel de procedura care implică o deplină confidenţialitate.Consimţământul va fi dat în formă autentică, în faţa unui notar public care le va explica viitorilor părinţi consecinţele actului lor cu privire la filiaţie.

Consimţământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării unei cereri de divorţ sau al separaţiei în fapt, survenite anterior momentului concepţiunii realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. Poate fi oricând revocat, în scris, inclusiv în fata medicului chemat să asigure asistenţă pentru reproducerea cu terţ donator.

Filiaţia copilului nu poate fi contestată pentru acest motiv. Acest fapt nu poate fi făcut nici de copilul ajuns la vârsta majoratului. Există şi o excepţie de strictă interpretare, introdusă în favoarea soţului mamei care poate tăgădui paternitatea copilului, în condiţiile legii, dacă nu a consimţit la reproducerea asistată medical cu ajutorul unui terţ donator.

Dacă cel care şi-a dat consimţământul pentru această modalitate de reproducere, nu recunoaşte copilul născut în afara căsătoriei, acesta răspunde faţă de mama şi copil, paternitatea stabilindu-se, în acest caz pe cale judecătorească.

Reproducerea umană asistata medical de un terţ donator va fi reglementata şi printr-o lege specială care va detalia regimul sau juridic, asigurarea confidenţialităţii datelor care ţin de acest procedeu, precum şi modul de transmitere a tuturor datelor generate în astfel de cazuri.

CATEGORIES
Share This
>