Postmodernismul şi Teoria Relativităţii

0

Societatea actuală pe fondul crizei economice acute prin care trece întreaga planetă resimte pe deplin aşa cum afirmă sociologia contemporană postmodernă ,, efectul de realitate”. Chiar dacă această paradigmă iniţial are doar un caracter pur teoretic, ea devine în zilele noastre şi un concept empiric.

Teoriile sociologice postmoderne prin caracterul lor antiiluminist pun la dispoziţie aşa cum afirmă un sociolog o ,, hermeneutică a suspiciunii ” referitoare la cunoaşterea realităţii vizavi de o cunoaştere ştiinţifică oferită de ştiinţele moderne. Această hermeneutică distorsionată a realităţii creează printre altele la nivelul societăţii actuale sindromul efectului de realitate care se manifestă din punct de vedere ontic prin perceperea valorilor actuale nu ca pe un construct unitar, exhaustiv şi de ce nu infailibil ci ca pe o pseudolegătură creată între mercantilismul individului ca produs şi creator al societăţii de consum şi gândirea postmodernă care prin critica sa tinde spre un scepticism radical manifestat prin acceptarea unei ideaţii în care predomină caracterul fluid ,antitetic,multiplu al realităţii.

Încercarea filosofiei moderne prin pozitivismul logic de a delimita ştiinţa de neştiinţă şi caracterul hiperbolic al limbajului ştiinţific sunt doar câţiva factori care au creat premisele afirmării şi dezvoltării postmodernismului ,iniţial în cadrul comunităţii academice şi apoi în cadrul societăţii.

Pornind de la aceste premise evocate mai sus vom încerca să coborâm de pe cerul înstelat al ştiinţei una din nestematele ( teoriile ) sale moderne dintre cele mai valoroase pe care o vom analiza succint , fără a avea evident pretenţia de a fi exhaustivi ; folosindu-ne de mijloace epistemologice postmoderne ,vom analiza Teoria Relativităţii Restrânse a lui Albert Einstein.

Pentru început vom face apel la fenomenologia hegeliană pentru a putea explica conceptele de energie şi masă prezente în teoria relativităţii restrânse .După cum ştim din teoria relativităţii restrânse ,energia şi masa unui corp sunt echivalente .O creaţie artistică indiferent sub ce formă este realizată reprezintă oare o creaţie a gândirii sau a spiritului .Pornind de la concepţia hegeliană conform căreia spiritul reprezintă gândirea care se dezvoltă pe sine putem spune că creaţia artistică reprezintă o realizare a spiritului
Spiritul creator reprezintă de fapt o formă de energie care cu ajutorul gândirii creează diferite fenomene care pot fi mai mult sau mai puţin realizabile în realitatea empirică.Deci putem trage concluzia privind din punct de vedere discursiv şi analogic că energia spiritului reprezintă energia din teoria relativităţii restrânse iar creaţia artistică reprezentând materializarea spiritului coincide cu masa din aceeaşi teorie a relativităţii restrânse.Deci o anumită cantitate de energie se transformă într-o creaţie artistică ,într-un obiect unic şi original. Dar ce să întâmplă dacă la realizarea unei creaţii artistice participă mai mulţi autori ,pentru exemplificare citez cartea mea ,, Dialectica Paradisului ” în care mai mulţi autori participă la realizarea unei creaţii artistice.

În această lucrare ,, Dialectica Paradisului ’’ care este o piesă de teatru încerc să prezint o teorie ştiinţifică inedită făcând apel şi la creaţiile artistice ale altor autori.

În acest caz mai este valabil ceea ce am afirmat mai sus şi anume că o anumită cantitate de energie se transformă într-o singură creaţie artistică,evident că nu.În cazul acestei lucrări şi a altora asemenea ei putem spune că suma anumitor cantităţi de energie pot realiza o creaţie artistică .Cum în acest caz nu putem aplica legea conservării energiei rezultă că nu în toate cazurile energia şi masa sunt echivalente!

Cel care este considerat profetul postmodernismului filosoful F.W. Nietzsche ne îndemnă să filosofăm cu ciocanul ,nu ştiu în ce măsură am realizat acest lucru însă din ceea ce am încercat să analizam putem trage două concluzii .Ori teoria relativităţii restrânse nu este validă din punct de vedere postmodern,ori este greşită.

teoria relativitatii

Oare ce au în comun printre altele Postmodernismul şi Teoria Relativităţii Restrânse …..teatru!

Autor: Cristian Tocitu

 

loading...
loading...