Parintele Cleopa si profetiile despre Romania din cartea „Hristmos”

Părintele Cleopa a fost unul dintre sfinții care au avut ocazia să mântuiască societatea românească. Poveţele sale, cât și previziunile pe care le-a oferit oamenilor au fost adevărate guri de oxigen în lupta cu înțelegerea divinității, dar și a vieții de zi cu zi.

O carte interesantă despre care a vorbit părintele Cleopa când se afla în viața, poartă numele deHristmos”. Aceasta se împărțea în două parți distincte. În prima erau scrise diverse texte profetice, iar în cea de-a două erau interpretate. Cartea a fost tradusă și adusă de la Muntele Athos de către Zosima Pascal.

Atunci când părintele Cleopa a avut ocazia să pună mâna pe această carte a înțeles imediat că este vorba despre un text profetic, despre ceea ce se va întâmpla în viitorul omenirii. Pentru că între timp cartea a dispărut fără urmă, Cleopa, în timpul vieții sale, și-a notat diverse pasaje despre care și amintea. Iată unul dintre textele pe care părintele Cleopa le-a scris cu privire la profețiile dinHristmos”:

Un vultur ieşea din mare, cu aripi de aur şi cu perle preţioase, iar vulturul a strigat:

– Agatanghel, Agatanghel …

Loading...

 Sfântul s-a speriat, dar glasul i-a zis:

-Nu te teme!.

A ieşit sfântul la marginea mării şi a văzut o harta de piele, pe care era întreaga Europă, iar pe harta arătau fiecare ţară. Iată profeţiile referitoare la fiecare ţară:

Italia

“Am văzut o femeie, pe curva Servastopi, care zicea: Fosta-am ţiitoarea unui împărat, dar mi-am pierdut fecioria”. Împăratul este Hristos, ţiitoarea este Biserica Italiei. În anul 1054 prin ruperea Bisericii catolice de cea ortodoxă şi-a pierdut fecioria dogmelor. A pierdut curăţia dogmelor originare ortodoxe. Mare păcat. Zice Agatanghel: că dacă ce se va face împărăţia creştineasca a răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va uni cu Biserica Răsăritului şi se vor face una precum au fost şi mai înainte”.

România

Am văzut 3 focuri pe o movilă înaltă pe Dunăre, un glas strigă: Românie, Românie, sfârşitul necazurilor tale un 5 şi 50, adică 550 de ani. Vedenia are loc la anul 1327+550 de ani=1877, când România şi-a dobândit independenta.

Apoi am văzut un bou şi un leu.

Boul este mult luptător, dar va scoate drepturile sale, anul 1916 biruinţa. De când e ţara aceasta a avut numai de suferit, dar a răbdat ca şi boul, este boul de pe stema Moldovei.

Leul este prea viteaz, se va ridica deasupra cocoşului (Ungaria). Cocoşul însă va scoate ochii leului, i-a scociorât în 1940, ne-a luat Ardealul, dar Leul (Transilvania) a luat înapoi de la unguri Ardealul.”

“Şi atuncea se vor duce toţi la dânsul din toate părţile şi îşi vor cere părţile ţărilor care au fost robite de alţi împăraţi, şi îşi vor lua locurile care le au stăpânit alţii cu nedreptate, pentru că, zice: se vor întoarce fiecare la cuiburile părinteşti, că zice Sf. Metodie: şi boul va răgi, adică ţara noastră (România), care era de jaful tuturor. Așișderea vor face naţiunile, şi îşi vor lua părţile lor fieștecare. Că împăratul acesta aşa va fi de paşnic, că va fi ca un tată al tuturora. România va lua toate hotarele sale! “

parintele cleopa

Ungaria

“Amărâtul de cocos (Ungaria) se retrage în ţara lui şi nu mai cânta altul niciodată”. Nu va mai cânta Ungaria în România niciodată.

Germania

Spune profeţia, că va veni înapoi la ortodoxia la care a fost mai înainte de a ajunge protestantă. Şi Biserica romano-catolică se va întoarce la ortodoxia răsăritului.

Rusia

Am văzut 4 stâlpi … Am auzit un glas: Rusie, Rusie, sora mea iubită, unde este bună ta credinţa? De ce ai făcut din Biserici grajduri? La tine va străluci făclia adevărată (ortodoxia), vei fi mult mai iubita la urmă, mai mult decât dintâi”. 70 de ani Biserica Rusiei a fost prigonita 1917-1987, iar acum s-au terminat cei 70 de ani de prigoană, după cum au profeţit sfinţii ruşi: Serghie de Radonj, Sf. Serafim de Sarov, Sf. Tihon de Zadonsk şi alţi sfinţi ruşi.loading...
S-ar putea să-ți mai placă și