Mitul creației din perspectiva mitologiei și cea biblică

Mitul creației din perspectiva mitologiei și cea biblică

La fel ca și Biblia, mitologia atribuie creația lumii unui demiurg. Acesta a ordonat elementele din haos într-o ordine perfectă și astfel s-a născut lumea noastră. Haosul primordial a fost transformat prin intervenție într-o ordine perfectă, în care fiecare atom și-a ocupat poziția necesară.

În cazul omului, mitologia se referă la o metamorfoză, omul nu este creat din neant, ci din materia existentă pe Terra.

Creația în mitologia greacă

Unul dintre cei mai vechi poeți antici, Hesiod susținea în scrierile sale că omul a fost creat de zei sub pământ. Elementele primordiale pentru desăvârșirea creației au fost țărâna și apa. Apoi, omul inițial a fost înmânat lui lui Prometeu şi Epimeteu.

Ciudat este faptul că Epimeteu a ales să împartă abilitățile între animale, iar pe om l-a uitat. Prometeu a trebuit să fure pentru el focul şi tehnica, păzite de Atena şi Hefaistos. Astfel oamenii au devenit, spre deosebire de animale, părtaşi la natura divină. Făcându-le acestora partea cea mai bună la împărțirea unei victime destinate lui Zeus, titanul și-a atras pentru prima dată asupră-și mânia acestuia din urmă.

Drept răzbunare, părintele zeilor le-a luat muritorilor focul. Din nou însă Prometheus a găsit mijlocul de a le veni într-ajutor. El fură focul din ceruri și-l dă oamenilor.

Un alt aspect interesant este creația femeii, care este diferită de cea a bărbatului. Hesiod povesteşte că Zeus a creat femeia ca pedeapsă pentru că Prometeu furase focul. La fel ca în cazul bărbatului, zeii au folosit pământ și apă, dar mai apoi femeia a trecut prin mai multe mâini. Inițial Atena i-a dăruit un chip de zeiță, Afrodita a învățat-o să țeasă, iar Hermes i-a oferit o inimă câinoasă și o fire prefăcută.

Creația biblică

În Biblie scrie de două ori :„Dumnezeu a creat omul și femeia după chipul și asemănarea Sa.” Au existat oameni înaintea lui Adam, ori Adam a avut două soții? Din modul de prezentare biblic reiese ca Adam a fost creat întâi, iar Eva, mai târziu, dintr-o coastă a lui Adam.

În prima zi Dumnezeu a făcut lumina; în a două zi tăria cerului; în a treia, El a separat apa de pământ, și a creat plantele; în a patra zi El a creat soarele, luna și stelele; în a cincea zi animalele din apa și păsările; în a șasea zi animalele de pe pământ și bărbatul și femeia. În a șaptea zi, de Sabat, Dumnezeu s-a odihnit și a sfințit această zi.

Eva este convinsă de Satana, sub formă unui șarpe, să mănânce fructul oprit, singură libertate pe care Dumnezeu nu o permite lui Adam și Evei în Răi. Această încălcare a poruncilor Domnului este considerată păcatul originar în interpretarea tradițională creștină.

CATEGORIES
Share This
>