Mitul creației din perspectiva mitologiei și cea biblică

Mitul creației din perspectiva mitologiei și cea biblică

La fel ca și Biblia, mitologia atribuie creația lumii unui demiurg. Acesta a ordonat elementele din haos într-o ordine perfectă și astfel s-a născut lumea noastră. Haosul primordial a fost transformat prin intervenție într-o ordine perfectă, în care fiecare atom și-a ocupat poziția necesară.

În cazul omului, mitologia se referă la o metamorfoză, omul nu este creat din neant, ci din materia existentă pe Terra.

Creația în mitologia greacă

Unul dintre cei mai vechi poeți antici, Hesiod susținea în scrierile sale că omul a fost creat de zei sub pământ. Elementele primordiale pentru desăvârșirea creației au fost țărâna și apa. Apoi, omul inițial a fost înmânat lui lui Prometeu şi Epimeteu.

Ciudat este faptul că Epimeteu a ales să împartă abilitățile între animale, iar pe om l-a uitat. Prometeu a trebuit să fure pentru el focul şi tehnica, păzite de Atena şi Hefaistos. Astfel oamenii au devenit, spre deosebire de animale, părtaşi la natura divină. Făcându-le acestora partea cea mai bună la împărțirea unei victime destinate lui Zeus, titanul și-a atras pentru prima dată asupră-și mânia acestuia din urmă.

Drept răzbunare, părintele zeilor le-a luat muritorilor focul. Din nou însă Prometheus a găsit mijlocul de a le veni într-ajutor. El fură focul din ceruri și-l dă oamenilor.

Un alt aspect interesant este creația femeii, care este diferită de cea a bărbatului. Hesiod povesteşte că Zeus a creat femeia ca pedeapsă pentru că Prometeu furase focul. La fel ca în cazul bărbatului, zeii au folosit pământ și apă, dar mai apoi femeia a trecut prin mai multe mâini. Inițial Atena i-a dăruit un chip de zeiță, Afrodita a învățat-o să țeasă, iar Hermes i-a oferit o inimă câinoasă și o fire prefăcută.

Creația biblică

În Biblie scrie de două ori :„Dumnezeu a creat omul și femeia după chipul și asemănarea Sa.” Au existat oameni înaintea lui Adam, ori Adam a avut două soții? Din modul de prezentare biblic reiese ca Adam a fost creat întâi, iar Eva, mai târziu, dintr-o coastă a lui Adam.

În prima zi Dumnezeu a făcut lumina; în a două zi tăria cerului; în a treia, El a separat apa de pământ, și a creat plantele; în a patra zi El a creat soarele, luna și stelele; în a cincea zi animalele din apa și păsările; în a șasea zi animalele de pe pământ și bărbatul și femeia. În a șaptea zi, de Sabat, Dumnezeu s-a odihnit și a sfințit această zi.

Eva este convinsă de Satana, sub formă unui șarpe, să mănânce fructul oprit, singură libertate pe care Dumnezeu nu o permite lui Adam și Evei în Răi. Această încălcare a poruncilor Domnului este considerată păcatul originar în interpretarea tradițională creștină.


Ne găsești pe Facebook, pe pagina Cultură Generală, pe Grupul Cunoașterii sau pe canalul de Youtube, Efemeride TV!


 

Loading...
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)