Take a fresh look at your lifestyle.

Misterioasele profetii ale unui anonim

Pentru cele ce vor fi în zilele cele mai de pe urmă (1054 d.Hr.), la veacul al şaptelea.

1. Un mare război european.
2. Înfrângerea Germaniei, distrugerea Rusiei şi Austriei.
3. Înfrângerea turcilor de către greci.
4. Întărirea turcilor peste popoarele occidentale şi înfrângerea grecilor de către Agar.
5. Măcelul popoarelor ortodoxe.
6. Şi mare nelinişte a popoarelor ortodoxe.
7. Invazia celor 6 armate străine în Marea Adriatică. Cele care pregătesc iadul celor ce locuiesc pe pământ.
8. Un semn mare către agareni (turci).
9. Un nou război european.
10. Unirea popoarelor creştine contra Germaniei.
11. Înfrângerea galilor de către Germania.
12. O revoluţie a inzilor şi ruperea lor de Anglia.
13. Anglia este limitată la Saxonia.
14. Înving popoarele ortodoxe şi distrugerea generală a agareni lor (turcilor) de către ortodocşi.
15. Neliniştea lumii.
16. Deznădejde generală pe pământ.
17. Bătălia a şapte state în Constantinopol. Un măcel de trei zile şi trei nopţi. Biruinţa celui mai mare stat contra celor 6 state.
18. Alierea celor 6 state contra celui de al şaptelea stat; trei zile şi trei nopţi măcel.
19. Oprirea războiului de către un înger şi predarea oraşului grecilor.
20. Revenirea latinilor (romano-catolicilor) la credinţa cea dreaptă ortodoxă.
21. Prigonirea credinţei ortodoxe de la Răsărit până la Apus.
22. Frică şi spaimă acestora provocată de barbari.
23 Destituirea papei şi proclamarea unui patriarh peste toată Europa.
24. În 55 de ani sfârşitul necazurilor. Iar al şaptelea nu este necăjit, nu este exilat, revenind în braţele mamei celei iubitoare (Biserici).

Aşa va fi şi aşa se va petrece.
Amin. Amin. Amin.
Eu suit Alfa şi Omega.
Începutul şi sfârşitul.
La sfârşit vor fi o turmă şi un pastor din credinţa ortodoxă.
Aceasta se va întâmpla.
Amin. Amin. Amin. (Robul lui Hristos – Adevăratul Dumnezeu)

Profeţia a fost scrisă de un anonim, aşadar de cineva care din modestie nu a dorit să-şi facă cunoscut numele său. Deja primele 8 semne ale profeţiei s-au împlinit cu multă exactitate, după cum vom relata în continuare. A mai rămas împlinirea restului de semne. Deci descoperim în al 9-lea semn şi în continuarea biruinţei ortodoxe, lupta dintre ruşi şi turci, şi măcelul general al turcilor.

Neliniştea lumii, care urmează este lesne de interpretat fiindcă războiul va fi descoperit în desfăşurare. Iar după ocuparea Constantinopolului, după cum vedem şi din profeţiile precedente, descurajarea oamenilor se va generaliza, şi aici se are în vedere, în mod evident, utilizarea armelor nucleare. Semnul 17 prezice biruinţa ruşilor contra statelor din Apus în lupta de la Constantinopol. Urmează alianţa celor 6 state din Apus contra ruşilor. Acest război va fi crunt cu un măcel nemaivăzut; războiul va înceta prin intervenţie dumnezeiască. Papa urmează să fie destituit.

Semnele care s-au îndeplinit sunt următoarele: 1) Un mare război european (1914). 2) Înfrângerea Germaniei şi distrugerea Rusiei (1917) şi a Austriei (1918). 4) Întărirea turcilor peste popoarele occidentale şi înfrângerea grecilor de către Agar (turci) (1922). 5) Măcelul popoarelor ortodoxe (1922). 6. Neliniştea creştinilor din cauza măcelului provocat de turci. 7. Invazia celor şase armate străine în Marea Adriatică (1938 armata Italiană invadează Epirul), şi care pregătesc iadul celor care locuiesc pe pământ (1938 al doilea război mondial care a înghiţit milioane de oameni). 8) Un semn mare către agareni (perioada de după cel de al doilea război mondial până astăzi când Turcia se consideră pe sine puternică (ocuparea Ciprului). 9) Un mare război european (probabil al treilea război mondial, care va începe din zona Bosforului şi care se va extinde până în Palestina. Semnele 10, 11, 12, 13, vor construi evenimente înlănţuite, după cum au şi început a se îndeplini. Dacă considerăm semnul 10 că s-a îndeplinit cu alierea Germaniei cu Bulgaria şi România în timpul celui de-al doilea război mondial, că semnul 11 s-a adeverit cu înfrângerea Franţei de către Germania în primăvara lui 1940 şi că semnele 12 şi 13 reprezintă pierderea coloniilor de către Anglia, fapt care s-a întâmplat, atunci ne aflăm în ajunul semnului 14, prin urmare în ajunul unui război mondial. Dacă urmărim această serie de evenimente, atunci semnul 9 trebuie să reprezinte al doilea război mondial.

Loading...
loading...

Comentariile sunt închise.