Limba enochiniana, limba in care vorbesc doar ingerii

Limba enochiană este considerată cea mai veche dintre limbi și în același timp este prima sintetică. A fost adusă la lumina zilei de către celebrul John Dee, care prin ședințele sale de spiritism a intrat în contact cu mai mulți îngeri care i-au transmis limbajul din lumea cealaltă pentru a face comunicarea mai ușoară. Așadar, limba enochiană este prima limbă neumană care se cunoaște.

Este o limbă completă care dispune de un alfabet şi de o gramatică. Aspectul care o face ciudată este că limbajul conține matematici avansate față de epoca în care a trăit John Dee. Sanscrita folosește sunetul gramatical şi sintaxele de bază ale limbii enochiene. Limba enochiană seamănă cu limba arabă și cu ebraica, dar şi cu latina. În enochiană, înțelesul unor cuvinte, combinate cu calitatea cuvintelor, creează un sunet care produce  o reacție înfricoșătoare. Tonalitatea barbară a acestei limbi dă efecte magice care nu pot fi descrise.

Pentru a intra în contact cu îngerii, Dee folosea o masă specială pe care așeză un cristal şi mai multe cruci. Într-o oglindă îşi făceau apariția, rând pe rând, îngerii, în special Uriel, Raphael şi Gabriel. Cei trei l-au învățatlimbajul lui Enoch“, pe care îl vorbea Adam înainte de păcatul universal. Timp de 50 de zile, Dee, sub îndrumarea îngerilor, a lucrat la reconstituirea Cărţii lui Enoch care definea adevăratul scop al omenirii.

Codurile enochiene

Primul cod  reprezintă o proclamare de la Satana, în începutul religiilor

(Enochiană)
Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

Loading...

(Română)
Eu deţin puterea, spun, Stăpân al Pământului, în puterea preamărită acum şi după, în mâinile în care soarele este o sabie strălucind şi lună în foc, care măsoară veșmântul tău în veșmântul meu şi te leagă ca pe palmele mâinilor mele şi te luminează cu lumina Infernală. Am făcut o lege pentru a guverna asupra celor sfinţi şi am făcut un drum cu înțelepciunea supremă. Ai ridicat vocea şi ai jurat supunere Lui care trăieşte victorios, cel care nu are început, sfârşit nu poate avea, ce strălucește ca o flacără în mijlocul palatului tău şi conduce împreună cu tine balanta vieţii! Aşadar, apari! Deschide misterele creației tale! Fii prietenos cu mine, pentru că suntem la fel! – veneratul adevărat şi cel mai mare Rege al Iadului!

Pentru a plăti omagiu pentru continuarea vieții însăși, a doua cheie enochiană se transformă într-un talisman al puterii.

(Enochiana)
Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zodazodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozadazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

(Romană)
Vânturile vânturilor îţi aude vocea de mirare? Tu! Odrasla viermilor Pământului!, flăcările Iadului în adâncimea vorbei mele!, care am înălţat cupa căsătoriei sau florile regale în camera poftei trupeşti! Picioarele îţi sunt mai puternice decât o piatră stearpă! Înălţate să fie vorbele tale, mai sus decât vânturile! Pentru tine au devenit ca o clădire, salvată în mintea tuturor manifestărilor Satanei! Înalţă-te! Spune Primul! Mută-te de aceea în servitorii tăi! Arată-ţi puterea şi fă-mă un văzător mai puternic, pentru că eu sunt unul din ai Lui ce trăiesc pentru totdeauna!

A treia cheie enochiană stabilește relația conducerii Pământului și a marilor magicieni Sataniști care în decursul timpului au dominat oamenii lumii

(Enochiana)
Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezodacahisa otahila Gigipahe; vaunid-el-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od torezodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali varoesa cala homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada
noanu vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

(Romană)
Martore! Spune Satana, eu sunt cercul în care mâini stau cele Doisprezece Regate. Şase sunt scaune ale vieţii însăşi, iar restul sunt ascuţite ca secera, sau Coarnele Morţii. Creaturile Pământului există sau nu, dar în mâinile mele dorm şi se trezesc! Prima oară v-am făcut supraveghetori şi v-am aşezat în cele doisprezece scaune de guvernare, iar fiecăruia v-am dat puterea asupra celor Nouă secole de timp, ca oricând să poţi lucra cu puterea mea, aruncând cu o ploaie torenţială de foc a vieţii şi crescând în continuare pe Pământ. Ai devenit pulpana justiţiei şi adevărului. În numele Satanei, înalţă-te! Arată-te! Numele lui să devină măreţ pe lângă al nostru. Pentru ei, zicem: Mişcaţi-vă! Urcaţi-vă! Şi arătaţi-vă că sunteţi părtaşi ai secretului deşteptăciunii Lui în creaţia ta!

Al patrulea cod enochian se refera la ciclismul epocii timpului

(Enochiana)
Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vivau-di-vau? Casaremi oeli meapeme sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-AAL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

(Romană)
Mi-am aşezat picioarele în Sud, şi m-am privit, spunând: Sub căruia i-am plasat pe cei care nu au fost număraţi, dar Unul; cei ce în al doilea început al lucrurilor şi cărei puternice, succesiv adăugând numerele timpului şi puterile lor în faţa celor nouă! Înaltă! Fii plăcerii şi vizitează Pământul; pentru mine eu sunt stăpânul, dumnezeul tău, care este şi care trăieşte veşnic! În numele Satanei, clinteşte-te! Şi arată-ţi eliberarea plăcerii, care îi aduci lauda Lui printre fii omului!

Al cincilea cod afirmă așezarea Satanistă a preoților tradiționali și înțelepții deasupra Pământului cu scopul orientării corecte

(Enochiana)
Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe afa; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-
a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el!

îngerii

(Romană)
Sunetele măreţe au intrat în cel de-al treilea unghi şi au devenit rasade ale prostiei, zâmbind asupra pământului şi locuind în lumina cerului. Asupra cărora am înălţat stâlpii bucuriei, lordul celor drepţi, şi care le-am dat potirul cu apă, pământul cu creaturile sale. Ei sunt fraţii Primului şi celui de-al Doilea început şi începutul propriilor lor scaune, ale căror numere sunt primul, ultimul şi cuprinsul timpului! Aşadar, vino şi ascultă creaţia ta. Vizitează-ne în pace şi confort.
Sfârşeşte-ne că recepţionarii misterelor tale; de ce? Stăpânul nostru şi Conducătorul este totul într-unul!

Cel de-al șaselea cod enochian stabileste structura şi forma celor ce au devenitOrder of the Trapezoid” siChurch of Satan“.

(Enochiana)
Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od acame canale, sobola zodare fa-beliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu. Be-ri-ta od zodacame jimi- calazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

(Romană)
Spiritele celui de-al patrulea unghi sunt Noua, măreţe în trapezoid, primele care s-au format, tortura asupra celor nenorociţi; dând asupra lor suliţe în flăcări pentru a spăla pământul şi blestemele a celor Noua să se odihnească pe Pământ, care sunt în guvernare a Celei de-a doua şi a Treia. Aşadar, ascultă-mi vorbele! Am vorbit cu tine, mută-te în putere şi prezenţa, iar acţiunea să fie un cântec de onoare şi o laudă către dumnezeul tău în creaţia ta!

loading...
S-ar putea să-ți mai placă și