IISUS, FALS PROFET SAU REBEL POLITIC?

IISUS, FALS PROFET SAU REBEL POLITIC?

Cicero scria, răstignirea este o formă de tortură atât de violentă și de crudă, încât niciun cetățean roman nu ar trebui să audă de ea sau să o vadă.

Pentru romani, Iisus a fost un rebel politic. El a fost condamnat la moarte sub acuzația că ar fi fost un fals profet. Moartea sa a fost o batjocură, el fiind parodiat ca rege îmbrăcat în haina de purpură, iar pe cap i s-a așezat o coroană de spini.

A fost luat în derâdere și prin loviturile date pe la spate, după care mulțimea striga, prorocește, cine te-a lovit.
Mulți teologi consideră că moartea lui Hristos s-a produs ca urmare a unor intrigi și falsuri religioase și politice.

Moarta Sa a avut un impact covârșitor asupra omenirii. A fost sfârșitul așteptărilor mesianice. Hristos a murit abandonat de ucenicii Săi, singur într-o lume dezlănțuită.

Sfântul Atanasie cel Mare a prezentat în una din scrierile sale moartea lui Hristos, din care se desprind mai multe observații.

În primul rând, moartea a fost publică, nu poate fi negată. Ea s-a produs în fața dușmanilor și a prietenilor. Moartea Sa este confirmată și de centurionul care i-a dat lovitura de grație.

Pentru că era mort, Pilat a ordonat ca mai mulți soldați să păzească mormântul. Hristos a murit înjosit în fața propriei Sale mame.

O altă observație importantă se referă la faptul că a murit păstrându-și trupul intact, nici un os nefiindu-I zdrobit, ca un miel pascal sacrificat. Moartea Sa nu a fost din cauza bolii sau a vârstei. Hristos era fără păcat.

Sfântul Petru scria că a murit pe un lemn, un pom. Crucea era simbolul lemnului, în acest sens făcând referință la Adam, primul om, al cărui destin este legat de un pom. Hristos a fost noul Adam care prin moartea Sa pe o cruce dă un nou sens, moartea făcătoare de viață.

Hristos a murit prin ascultarea față de Dumnezeu, a murit ca un martir, străpuns de o lance pentru păcatele noastre. Răstignirea Sa nu s-a produs din cauza unei neînțelegeri sau a unei întâmplări.

Joseph Bergeron a studiat moartea lui Hristos și a emis mai multe ipoteze cu privire la producerea ei. El a susținut că bătăile suferite ar fi dus la producerea unui cheag în unul din vasele de sânge care alimenta plămânii.

O altă ipoteză se referă la faptul că din cauza poziției pe care a avut-o, Hristos nu a mai putut respira. Această variantă nu este susținută de mulți teologi care invocă faptul că atunci când a fost coborât de pe cruce și împuns cu o suliță, din corpul său a țâșnit sânge, semn că era viu.
Hristos a murit la șase ore după ce a fost crucificat.

CATEGORIES
TAGS
Share This