Take a fresh look at your lifestyle.

Experimentul Foucault sau cum s-a demonstrat ca Universul este in plina miscare

Pendulului lui Foucault a fost primul aparat ştiinţific cu ajutorul căruia s-a demonstrat că Pământul se învârte în jurul axei sale. Experimentul a fost realizat în 1851, sub cupola Panteonului din Paris, sub privirea a sute de curioşi.

Experimentul în sine a fost puţin mai greu de executat pentru că s-au folosit un corp cu masa de 28 de kilograme, suspendat de un fir inextensibil de lungime egală cu 70 metri. Pendulul a avut o perioadă de rotaţie de doar 17 secunde. La nivelul solului, s-a aşezat un disc imens având raza de 3 metri. Acest disc a fost umplut cu nisip, iar un vârf metalic al corpului zgâria nisipul la fiecare oscilaţie s-a constatat că într-o oră planul de oscilaţie s-a modificat cu un unghi de 11 grade. O rotaţie completă a planului de oscilaţie a avut loc în 32 ore.

Admiţând că mişcarea pendulului este declanşată în emisfera nordică, pe meridian spre nord, atunci forţa Coriolis deplasează corpul spre est. La întoarcere forţa deplasează corpul spre vest, adică tot spre dreapta unui observator legat solidar de corp.

Distingem două situaţii. Dacă mişcarea este declanşată fără viteză iniţială, din poziţia extremă, în planul orizontal local, corpul nu se va mişca pe diametrul cercului, ci va descrie o formă complexă de roză, prin deviere permanentă spre dreapta, fără să treacă prin centrul cercului. Dacă însă pendulul porneşte cu viteză iniţială din centrul cercului orizontal el va trece mereu prin centru.

Întregul Univers se află în marea sală a Panteonului din Paris. El dirijează pendulul fixat de cupolă”, afirma fizicianul german Mach.

Loading...

Aşadar, aparent putem vorbi de o rotaţie a planului de oscilaţie al pendulului, însă în realitate cel care se roteşte este chiar Pământul, planul de oscilaţie rămânând fix. Dar problema nu se rezolvă definitiv astfel, pentru că nu există mişcare absolută. Rotaţia Pământului trebuie să fie raportată la un corp care nu se mişcă. Astfel s-a demonstrat nu doar ca Pământul se mişca ci întregul Univers, care după cum ştim este într-o continuă expansiune.

loading...