The news is by your side.

Emil Cioran: CÂND TIMPUL NE VA LICHIDA ȘI SPAȚIUL NE VA COPLEȘI

Neîmplinirea unui om este o sinucidere prin etape spunea Emil Cioran. România nu are nimic original în afară de țărani, artă populară și peisaj, de care nu este responsabilă. Dar cu țăranii nu putem intra decât pe poarta de din dos a istoriei.

Este înfiorătoare atmosfera telurică, primitivă, nediferențiată a acestei țări, îmbâcsită de superstiție și scepticism, amestec steril și blestem ereditar.

Toată România miroase a pământ. Unii spun că e sănătate, e ca un elogiu. Să nu fim capabili să fim decât un biet popor?
Poetul rus Belîl spunea într-un vers, Tu vei dispărea în spațiu, o Rusia mea!

Spaima că vom fi înghițiți de forțe ce ne întrec, că ne va lichida timpul și ne va copleși spațiul, că ne-am ratat existența venind prea târziu… Crede cineva că aceasta este o temă nelegitimă? Este un antiromân acela ce nu se teme ca nu cumva istoria să se facă peste noi, precum este un trădător acela care acceptă trecutul și prezentul României. Și este un trădător față de tot ce trebuie să devină această țară, față de istoria ce n-o avem încă, față de un viitor căruia nu avem curajul să ne mărturisim.

Numai revolta organizată poate dinamiza și scutura o țară, pe care nu o vrem anemică prin soartă. Căci trebuie să se știe că România nu este o națiune, în sensul conceput de noi.

A avea semnele ei exterioare, a îndeplini condițiile unui naționalism oarecare sau a corespunde unei definiții plate nu înseamnă absolut nimic. O națiune își legitimizează existența prin lupta pentru o idee istorică.

Doamne! Ce vom fi făcut o mie de ani? Toată viața noastră de un secol încoace nu este decât procesul prin care am ajuns să ne dăm seama că nu am făcut nimic.

Trecutul României nu mă flatează deloc și nici nu sunt prea mândru de strămoșii mei lipsiți de orgoliu că au putut dormi atâta timp, în așteptarea libertății. România are un sens întrucât o începem. Trebuie s-o creăm lăuntric, pentru a putea renaște în ea. Plăsmuirea acestei țări să ne fie singura obsesie.

Orice om care vrea sau este chemat să joace un rol profetic în viața României trebuie să se convingă că în această țară orice gest, orice acțiune, orice atitudine este un început, că nu există continuări, reluări, linii și directive.

Trezirea noastră la viață coincide cu o dilatare de perspectivă, pe care celelalte popoare o cunosc în amurgurile lor.
Nu numai din cauza năvălirilor frecvente ale hoardelor, ci și dintr-o dispoziție lăuntrică, organică, românii și-au așezat satele î ascunzișuri, în văi nebănuite, în obscuritățile naturii.

Emil Cioran

Comparați acest sentiment de viață cu acela care a împins semințiile germanice să ridice burguri pe singurătăți de stânci, să-și proiecteze tăria sângelui în ziduri și blocuri de piatră.

loading...
S-ar putea să-ți mai placă și