Descopera

EDISON CREATORUL APARATULUI DE RADIO PENTRU LUMEA SPIRITUALĂ

În anul 1543, Nicolau Copernic a publicat lucrarea Despre mișcarea de revoluție a corpurilor cerești, în care afirma că Pământul se rotește în jurul Soarelui. În 1590, Galileo Galilei a efectuat experimente menite să demonstreze că viteza obiectelor în cădere este direct proporțională cu densitatea lor, nu cu greutatea.

În anul 1609, Johannes Kepler, folosind hărțile solare ale lui Tycho Brahe, a calculat cele trei legi ale mișcării planetelor. În anul 1670, Isac Newton a formulat o teorie unificatoare. Am putea crede că odată cu acești mari înaintași, am intrat în epoca modernă a omenirii. Lucrurile nu stau așa. Cu mii de ani înainte, preoții egipteni descoperiseră că Sirius este un sistem format din trei stele. Știau foarte bine că Pământul de rotește în jurul Soarelui.

Kepler a scris în una din cărțile sale că a furat vasele de aur ale egiptenilor pentru a construi un altar Dumnezeului său. Isac Newton a cochetat cu alchimia și era ferm convins că secretele vieții sunt codificate în formă numerică în însăși țesătura naturii ți că indiciile pentru descifrarea lor sunt ascunse în codurile numerice și lingvistice din scrierile și construcțiile antice, precum marea piramidă și Templul lui Solomon.

Era ca și cum Dumnezeu ne pusese la un test. Newton susținea că fiecare componentă a Universului are inteligență. Chiar și o piatră are inteligență. Tot Newton susținea că nu există diferențe între categoria vegetală, animală și minerală. Fiecare categorie se poate transforma în alta. Piatra în pământ, pământul în iarbă, iarba în oaie, oaia în carnea umană, carnea umană în spirit. Din perspectiva lui Newton, totul tinde către inteligență.

Luria, gânditor din secolul al XVI lea spunea că o sămânță fără o inteligență anume, respectiv, interacțiunea cu Universul, nu poate încolți. Newton susținea că și metalele au viață. În reacție cu nitrații metalele cresc asemănător plantelor. Există, așadar, o vegetație a metalelor. Putem constata că marile descoperiri ale lumii au avut la bază gândirea antică, ocultismul alchimia. Descartes a descoperit glanda pineală sau ochiul interior, atunci când se afla într-o stare vizionară.

Celebrul matematician Pascal a lăsat un bilet cusut în mantaua sa, carea fost descoperit după moartea sa, în care spunea că a cunoscut iluminarea, pe care o căutau preoții de pe Muntele Athos. În Călătoriile lui Guliver, Jonathan Swift, prezicea existența și perioadele orbitale ale celor doi sateliți ai lui Marte, care au fost descoperiți, ulterior, în 1877. Când și-au dat seama cât de precisă a fost predicția lui Swift, savanții au numit cei doi sateliți Phobos și Deimos, adică spaimă și teroare.

Emmanule Swedenborg, marele vizionar din secolul al XVIII lea, a lăsat posterității descrieri detaliate ale călătoriilor sale în lumile spirituale. Relatările privind cele aflate de la ființe neîntrupate pe care le-a întâlnit în cursul călătoriilor a influențat lumea francmasonică. De asemenea el a descoperit cortexul cerebral și glandele cu secreție internă. Charles Darwin asista la ședințe de spiritism.

edison -  EDISON CREATORUL APARATULUI DE RADIO PENTRU LUMEA SPIRITUALĂ

Astfel, se poate să fi deviat teoria evoluției de la pești la amfibieni, animale de uscat și om. Nikola Tesla este unul dintre cei mai pătimiți vizionari. Una dintre invențiile sale, care se numește bobina Tesla a rezultat din credința lui într-o dimensiune eterică, aflată între planul fizic și cel mental. La sfârșitul secolului al XIX lea, mai mulți savanți au încercat să măsoare și să evalueze forțele oculte, precum curenții eterici. Edison și Bell, cei doi inventatori, considerau că cercetarea științifică în domeniul fenomenelor oculte este perfect valabilă și rațională. Edison a încercat să facă un aparat de radio care să comunice cu lumile spirituale. Din păcate a murit până să finalizeze acest aparat.

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top