Cum este Shambala? Trei aspecte ale ținutului spiritual

Cum este Shambala? Trei aspecte ale ținutului spiritual

Cum este Shambala? În tradiţia spirituală planetară, Shambala apare deopotrivă ca început şi sfârşit, că sursă a înţelepciunii şi orizont al speranţelor umanităţii. Toate culturile, toate legendele, toate marile mituri converg şi revelează o viziune comună, conform căreia există un tărâm tainic, locuit de înţelepţi şi înzestrat cu o neasemuită frumuseţe şi bogăţie.

Acesta este denumit în tradiţia indiană, tibetana şi mongolaShambala. Shambala este locul de unde au pornit toate învăţăturile înţelepciunii şi de aceea este unanim considerată „centrul” spiritual al planetei Pământ. Deşi tradiţiile menţionează şi alte nume pentru acest focar tainic al spiritualităţii umane, suntem îndreptăţiţi să considerăm că este vorba de acelaşi tărâm al spiritelor foarte elevate, căci „înţelepţii au o lume comună”. Centrul spiritual al planetei veghează permanent, în taină, asupra noastră. În Shambala este păstrat nealterat tezaurul universal de spiritualitate.

Shambala

În perioadele dificile ale istoriei, când predomina pe planeta influenta forţelor demoniace şi satanice – necredinţa, dizarmonia, conflictele, viciile, violenta, întunericul etc. – centrul spiritual al planetei este ocultat, ascuns. Însă înţelepţii din Shambala şi mai ales Regele Shambalei continua să vegheze asupra oamenilor, să inspire căutarea sufletelor elevate, dornice de adevărata cunoaştere şi iubitoare de Dumnezeu.

Tot Shambala este cea care ne aduce speranţă pentru un viitor spiritual al umanităţii; pentru că din Shambala – se spune – vor porni armatele Luminii în confruntarea finală dintre Bine şi Rău, prevestita şi de Apocalipsa Sfântului Ioan. Cel care este acum Regele Shambalei va conduce lupta împotriva forţelor demoniace şi satanice pe care le va înfrânge. Astfel va reîncepe Vârsta de Aur a omenirii

Prin urmare, regăsim în mitul Shambalei, analogic, cele trei aspecte ale trinităţii hinduse: Brahma, Vishnu şi Rudra Shiva, Divinul în aspectele sale de Creator, Mentinator şi Distrugător al Universului. Brahma este ipostaza lui Dumnezeu care dă naştere întregii manifestări, că stăpân al Vieţii şi al forţei creatoare.

Vishnu este aspectul divin care menţine viaţa şi, potrivit tradiţiei hinduse, se manifestă periodic pe Pământ, pentru a ajuta oamenii să depăşească momentele de răscruce sau pentru a revigora spiritualitatea şi credinţa în Dumnezeu. Al treilea aspect, Rudra Shiva este asociat ipostazei terifiante a Divinului, care distruge răul şi pune capăt unei anumite manifestări pentru a începe o nouă creaţie.

Shambala manifesta aceleaşi trei faţete. Prima faţetă reprezintă sursa, izvorul, originea creatoare a înţelepciunii. A doua – tărâmul protector şi inspirator care menţine vie tradiţia spirituală.

Iar a treia este faţetă către care se îndreaptă speranţele omenirii pentru renaşterea să spiritual.Prin forţa să tainică provenită de la Dumnezeu, Shambala lupta cu succes împotriva răului care tinde să acapareze acum Pământul. Neîntâmplător, cel care este acum Regele Shambalei este numit Rudra Chakrin, Teribilul Purtător al Roţii. El este chiar acel Rege prin care se va manifesta pedeapsa divină pentru forţele satanice şi demoniace care caută să ia în stăpânire planeta noastră.

Cum este Shambala?

Shambala este un tărâm foarte vast, de o frumuseţe paradisiacă. Ea nu este doar un paradis, ci este scena unei activităţi frenetice, şi mare parte din această activitate are ca scop susţinerea şi ghidarea spirituală a fiinţelor umane incarnate pe Pământ. Cum este Shambala?

Chiar şi textele vechi care descriu Shambala ne indică faptul că în această lume există un nivel tehnologic foarte avansat (locuitorii Shambalei folosesc de exemplu anumite vehicule de zbor foarte performante). Există aici arhive vaste care tezaurizează istoria şi spiritualitatea planetară, există temple splendide şi palate fastuoase.

Shambala, ne spune tradiţia tibetană, are forma unei flori de lotus cu opt petale, adică este împărţită în opt regiuni principale, iar în centru se afla capitala, Kalapa, unde îşi are reşedinţa Regele Lumii. Fiecare dintre cele opt regiuni principale este împărţită în 12 domenii având fiecare un guvernator.

Practic, în Shambala există 96 de provincii distincte, plus capitală, Kalapa, un oraş vast şi înfloritor, în care se afla impresionantul palat al Regelui Shambalei. Descrierea tradiţională a Shambalei menţionează şi faptul că ea este înconjurată de munţi foarte înalţi şi imposibil de trecut, simbol evident al faptului că acest tărâm există într-o dimensiune paralelă subtilă, dar şi al protecţiei care face imposibil accesul în Shambala pentru fiinţe umane care nu merită acest lucru.

Shambala, că taram spiritual care guvernează şi inspiră umanitatea şi planeta noastră, este în ultimă instanţă sursa tuturor învăţăturilor şi cailor spirituale autentice. Fie ca noi ştim sau nu aceste lucruri, fie că le înţelegem sau nu, fie că le percepem direct sau nu, realitatea Shambalei este incontestabilă.

Putem spune chiar că orice cale spirituală autentică „trece prin Shambala”. Fiecare scoală spirituală autentică este inspirată şi susţinută prin intermediul lumii tainice a Shambalei şi fiecare aspirant spiritual sincer este susţinut şi ghidat la rândul său de forţă tainică a înţelepţilor Shambalei şi a Regelui Lumii din Shambala.

Cum este Shambala – orașele lumii ascunse

La 2300 de mile dincolo de Polul Nord ar exista o intrare către centrul Terrei * Aici, conform spuselor amiralului Richard E. Byrd, primul om care a zburat deasupra Polului Nord, ar locui o civilizaţie umană mult mai evoluată *

Cei care populau Pământul s-au mutat în subteran acum 100.000 de ani * Un război care a avut loc atunci a distrus suprafaţa Terrei şi a creat deşerturile * Secretul oraşului subteran Agartha * Virgil Armstrong, fost agent CIA, descrie fascinantul univers de sub noi: oameni nemuritori, atmosfera controlată, deplasări cu viteze de 3000 de mile/oră, atlanţi şi lemurieni, farfurii zburătoare pentru survolarea pământenilor.

O fotografie recentă a Polului Nord, aflată în custodia NASA, şi transmisă de unul dintre numeroşii sateliţi circumtereştri, a resuscitat interesul geofizicienilor. Şi nu numai. În această imagine se poate observa lesne, în zona Polului Nord magnetic, o suprafaţă care nu este acoperită de gheaţă calotei glaciare, cum ar fi fost normal . Pe o rază de aproximativ 300 de km (deci, pe o arie cam de mărimea României) se întrezăreşte pământ – şi încă destul de fertil. Cum este Shambala?

Poza, dacă nu e vorba de o “fată morgana” cosmică, ar fi suficientă pentru a înnebuni un savant. Şi asta, pentru că şi un elev din ciclul elementar ştie că sub calota glaciară de la Polul Nord nu se află nimic altceva decât apă, fapt confirmat şi de traseele submarinelor, care trec frecvent prin acea zonă. Şi atunci, ce ar putea fi pata aceea de “pământ” din inima gheţurilor arctice?, s-au întrebat cei de la NAŞA. Pentru a elucida misterul, aceştia au comandat satelitului o nouă fotografie, făcută de data asta după încă o rotaţie circumterestră şi dintr-un alt unghi. Încă o dată, pata s-a încăpăţânat să apară în dreptul Polului Nord magnetic.

Primul gând a fost că e vorba de un fenomen de natură magnetică, că ar putea exista o perturbare atmosferică datorată acestui câmp. Numai că ipoteza a fost spulberată de cercetătorii NASA din domeniul câmpurilor electromagnetice: “Cel mai cunoscut efect, cel al aurorei boreale, se manifestă în cu totul alt mod şi jocul luminilor celeste apare în alt fel pe o fotografie din satelit. În mod cert, pata aceea se afla la sol şi nu în aer”, a spus Robert Fishermann, şef al Laboratorului de Studiu a Câmpului Magnetic Terestru.

Shambala

Ipoteza “Halley” Cum era de aşteptat, fotografia a scos de la naftalină o serie întreagă de teorii, care mai de care mai năstruşnice. Cea care a răzbătut prima a fost “Ipoteza Halley”, cea a descoperitorului cometei cu acelaşi nume. Conform ei, în zonele Polului Nord şi Polului Sud există deschideri uriaşe care conduc către interiorul Terrei.

Mai mult, că Pământul ar fi gol pe dinăuntru şi că ar fi posibil ca aici să se dezvolte o altă civilizaţie umană, poate superioară celei de la suprafaţă. Varianta Byrd Geofizicienii, însă, au părut a fi mult mai interesaţi de o altă variantă, ale cărei rădăcini se afla pe undeva prin anul 1926. Mai precis, în luna mai a acelui an, amiralul Richard E. Byrd a devenit primul om care a zburat pe deasupra Polului Nord.

O zonă cu clima foarte caldă

Într-un interviu pe care l-a acordat în 1947, Byrd declară că la 2300 de mile dincolo de Polul Nord a întâlnit o zonă cu clima foarte caldă, cu vegetaţie, cu munţi, lacuri şi râuri. Byrd, un explorator celebru, mai presus de orice bănuială, şi-a notat foarte precis în jurnal despre ceea ce a întâlnit în această zonă. “Oamenii care locuiesc aici comunica prin telepatie. De fapt, ei nu trăiesc la suprafaţă. Sub pământ, la câteva mile adâncime există un oraş foarte mare, cu milioane de locuitori, care oraş se numeşte Agartha.

Există sub pământ mai multe oraşe, în mai multe părţi ale globului, dar Agartha este cel mai important dintre ele.”, scria Byrd în jurnalul său secret. Un fost agent CIA confirma Aceste file din jurnalul exploratorului au fost date publicităţii de Virgil Armstrong, fost agent CIA. Armstrong susţine că Byrd a locuit în Agartha vreme de aproape o lună şi că descrie civilizaţia subterană că “fiindu-ne net superioară nouă”. Cum este Shambala?

Fostul agent CIA a adăugat că imediat după descoperirea jurnalului lui Byrd, filele referitoare la Agartha au fost declarate secret de serviciu şi s-a dispus ca în zona intrării în oraşul subteran să fie amplasate baze militare americane care să nu lase sub nici o formă intruşii să pătrundă. Tot Armstrong a mai dezvăluit că Guvernul SUA a stabilit relaţii cu Marele Consiliu al Agarthei. Mai mult că farfuriile zburătoare care apar pe cerul planetei sunt mijloace de transport ale locuitorilor lumii subterane, iar o parte din tehnologia de fabricare a lor a fost dezvăluită Pentagonului, “avionul invizibil fiind o urmare a acestor cunoştinţe avansate”.

Byrd a primit recunoştinţa Guvernului SUA Amiralul Richard E. Byrd s-a născut la 25 octombrie 1888 la Winchester, în Virginia. A învăţat să piloteze avioane între 1916-1917, la Pensacola. În mai 1926 devine primul om care a zburat deasupra Polului Nord, iar în noiembrie 1929, primul om care a zburat deasupra Polului Sud. Între 1928-1955 a făcut 11 expediţii geografice la poli. Pe data de 19 februarie 1947 a plecat spre Polul Nord pentru a fotografia aurora boreală. Văzând că nu se întoarce, cei din baza l-au dat dispărut. Byrd a revenit la 11 martie 1947 şi a descris “Pământul de dincolo de Pol-Agartha”.

Ca o coincidenţă, amiralul Richard E. Byrd avea să moară exact după 10 ani, la 11 martie 1957. A fost ridicat la rangul de amiral în 1950, iar în 1952 a primit Medalia de Onoare din partea Guvernului SUA. De asemenea, unul dintre crucişătoarele Flotei SUA a fost botezat cu numele lui. Aşadar, e exclus ca Byrd să fi fost doar un nebun care să fi avut halucinaţii la Polul Nord. Secretul nemuririi Revenind la agentul Armstrong, acesta a mai dezvăluit câteva elemente ale jurnalului lui Byrd: “Amiralul descrie pe larg ca în oraşele subterane locuiesc oameni cu trăsături delicate, care au mii de ani de viaţă, dar care vârsta nu le marchează trăsăturile. Cei din Agartha cunosc secretul nemuririi trupului.

După ce consideră că au trăit destul, ei sunt cei care-şi aleg momentul când să se retragă din viaţă. Femeile lor nasc doar o dată, sau de două ori îndelungul vieţii, iar gestaţia durează doar trei luni. Ele nasc în temple, în bazine speciale cu apă. Naşterea are loc fără dureri.” Războiul atlanto-lemurian Jurnalul lui Byrd despre Agartha nu este singura lucrare care pomeneşte despre oraşele subterane. De-a lungul timpului au existat foarte multe mărturii despre viaţa de sub scoarţa terestră. Există şi alte documente, gravuri, ba chiar sculpturi foarte vechi care descriu Agartha.

Cum este Shambala?

Astfel, se spune că, sub pământ, pe întreg globul există cam 100 de oraşe, dintre care cel mai mare este Agartha. Lumea subterană este cunoscută ca Shambala. Locuitorii acestei lumi, spun documentele, au părăsit lumea de la suprafaţă acum 100.000 de ani, în urma catastrofalului război dintre atlanţi şi lemurieni, cele două mari civilizaţii care stăpâneau Pământul. Războiul ar fi descris în cele două lucrări Ramayana şi Mahabharata. În urma acestui război, datorită armelor foarte puternice folosite, ar fi rezultat zone deşertice că Sahara, Gobi, pustietăţile din Australia şi SUA, locuri unde ar fi fost aglomerările urbane ale atlanţilor şi lemurienilor. Atmosfera la suprafaţă era de nerespirat, aşa că supravieţuitorii conflictului s-au retras sub pământ. Conform acestor teorii, oamenii de la suprafaţă ar fi urmaşii celor care au refuzat să se retragă în oraşele subterane şi care, între timp, s-au sălbăticit. Oraşele subterane

Dar iată care ar fi, conform documentelor secrete, cele mai puternice oraşe subterane: POSID– primul refugiu al atlanţilor, cu intrare în zona Matto-Grosso, cu populaţie de 1,3 milioane de locuitori; SHONSHE – refugiul uigurilor, o ramură a lemurienilor, intrare în Himalaya, 3,5 milioane locuitori; RAMA – lângă Jaipur, în India, 1 milion de locuitori; SHINGWA – la graniţa dintre China şi Mongolia, cu 1,5 milioane de locuitori; TELOS – lângă Mount Lassen, California, cu 1,5 milioane locuitori, DÂCOS – în Munţii Bucegi, cu 750.000 de locuitori.

A fost publicat un amplu articol despre munţii Bucegi şi ciudăţeniile semnalate în zonă. Iată un extras semnificativ:

“Buşteni. Piscurile munţilor se cufundă în nori. Crucea de pe Caraiman împunge cerul cu semeţie. Nimic n-ar prevesti că liniştea seculara a naturii ar putea fi tulburată de evenimente neobişnuite. Traian Trufin ştie însă că totul e doar aparentă. Aici a trăit cele mai stranii întâmplări.

Legătura cu Munții Bucegi

Este convins că sub Carpaţii noştri există o altă lume. Bucegii sunt consideraţi de către specialişti un punct energetic foarte puternic. S-au emis ipoteze asupra existenţei unor galerii subterane, s-au făcut teste radiesteziste. Cercetările au demonstrat că zona este încărcată energetic mai mult ca oricare alta din România. Traian Trufin, muzeograf conservator la Muzeul “Cezar Petrescu” din Buşteni, publicist şi cercetător al fenomenelor stranii la care a fost martor, a încercat să găsească nişte explicaţii.”

“În 1993, timp de două săptămâni, în partea de sud a oraşului, oamenii aveau insomnii, indiferent de vârstă. M-am gândit că sunt emanaţii de noxe de la fabrica de hârtie. Nici vorbă de aşa ceva. Era ciudat că, deşi nu dormeau, oamenii nu se simţeau obosiţi. Mi-au confirmat acest lucru cel puţin 20 de persoane”, povesteşte muzeograful. Unii localnici au ajuns să trăiască adevărate stări de euforie. Manifestările aveau loc numai în timpul nopţii. După ce au băgat în sperieţi tot oraşul, au încetat la fel de brusc cum apăruseră.”

“Apoi au început cutremurele. Paradoxal, dar acestea n-au putut fi localizate în Bucegi şi nici nu aveau vreo legătură cu sursa seismică din Vrancea. Seria de cutremure a început în 1994 şi a ţinut 3 ani. ” Se produceau la ore fixe: la ora 20 şi la 3 noaptea. În fiecare zi, invariabil. Nu erau însă seisme propriu-zise. Se manifestau după alte legi. Aveau un areal redus: Azuga – Buşteni – Sinaia. Uneori cuprindeau doar un cartier din Buşteni. Se auzea din pământ un vuiet, ca şi cum s-ar fi prăbuşit sub picioarele tale tavanul unei grote. Nu apăreau nici mişcări orizontale, nici verticale”, povesteşte Traian. A numărat peste 100 de astfel de mişcări seismice.”

Shambala

“Aveam nişte căşti de radioamator. Recepţionăm în ele un program de radio. Dar am observat că numai în zona Buşteni. Ieşind din oraş, spre Bucureşti sau Braşov, nu mai recepţionăm nimic. Cred că există un puternic câmp energetic în zonă care amplifică semnalele radio”, crede Traian. A mai observat şi alte fenomene bizare. În jurul Crucii de pe Caraiman apar deseori aureole ciudate şi chiar holograme.

“Traian crede că toate anomaliile din Buşteni sunt cauzate de existenţa unor galerii subterane în măruntaiele munţilor. Aceste uriaşe tunele subterane sunt de natura artificială şi au fost săpate de civilizaţii nepământene. Aici au loc experienţe, punctul fierbinte fiind în zona crucii de pe Caraiman. Aşa se explică bubuiturile care însoţesc cutremurele. Sau recepţionarea undelor radio, emise nu din eter, ci din aceste coridoare. Cine produce acele amplificări stranii, în ce scop, cui îi sunt destinate acele comunicări radio bizare, Traian nu poate răspunde.

“Convingerea mea este că există în subteran o altă lume. Extratereştrii cunosc totul despre lumea de la suprafaţă. Spectrul lor informaţional este foarte larg. Dar nu ştiu ce fel de activitate desfăşoară acolo şi nici de ce nu vor să comunicăm. Probabil pentru că omenirea încă nu este pregătită să înţeleagă nişte lucruri”, conchide geologul. Spera că fenomenele se vor intensifica şi până la urmă vor deveni o cale de comunicare între cele două civilizaţii. Oricum, e mai mult decât lipsa de explicaţii satisfăcătoare pe care au oferit-o până acum oamenii de ştiinţă.”

“Vizionara Valentina, femeia oarbă din Iaşi care poate pune diagnostice şi prin telefon, susţine că a descoperit prin metode proprii ca un important şuvoi de energie, de aceeaşi calitate cu cea care alimentează complexul de la Gizeh, scalda şi Sfinxul nostru din Bucegi. Iar subteranele nedescoperite ale acestuia comunica cu piramidele din Egipt. “Acolo e trecutul omenirii. Dar nu-i omenirea de acum două mii de ani. E cu mult mai demult, tare mult înainte. Sfinxul din Bucegi este ocrotitorul pământului pe care locuim. De fapt, în Bucegi, la Sfinx vine un şuvoi foarte puternic de energie. Atunci când cu ştiinţa care va fi pe pământ va birui cineva să ajungă sub Munţii Bucegi, va da peste toate aceste înscrisuri şi documente însemnate şi, după semnele acelea, va şti ce are de făcut. Dar asta se va întâmpla numai după ce şuvoiul de energie de deasupra va slăbi”, spune clarvăzătoarea care n-a fost niciodată în Bucegi.”

Oraşele se afla la adâncimi variind între 1,5 şi 2 mile sub scoarţa terestră. Ce mai spune Armstrong:

“Atlanţii se înţeleg prin telepatie, iar lemurienii vorbesc o limbă – maru – care e rădăcină comună a sanscritei şi ebraicii. Acum, cele două civilizaţii trăiesc în pace şi armonie. Ele sunt conduse de un Consiliu Suprem, format din 12 persoane, 6 bărbaţi şi 6 femei. Oraşele sunt luminate artificial şi au o atmosferă controlată, mult mai pură decât cea la suprafaţă. Aglomerările urbane sunt structurate pe mai multe niveluri. Locuitorii din subteran se deplasează între oraşe cu ajutorul unor vehicule de mare viteză (aproximativ 3000 de mile pe oră), care plutesc.”

Rămâne de văzut ce-i adevărat din toate acestea, oamenii de ştiinţă considerând că fotografia luată din satelit ar fi un prim pas pentru aflarea adevărului.

Loading...
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)