Copiii sunt influentati irevocabil inca din pantec de deciziile parintilor

Copiii sunt influentati irevocabil inca din pantec de deciziile parintilor

Există un mare păcat pe care îl poate comite un om în viaţă: să ucidă iubirea pentru că înainte de a ucide un om trebuie să ucizi în tine iubirea faţă de acel om. Uciderea sentimentului de iubire reprezintă terenul pe care proliferează multe crime şi nenorociri.

Boala poate îndeplini diferite funcţii. Prima este cea de avertizare. A doua este cea de oprire a activității care împiedică dezvoltarea normală a omului iar a treia cea de eliminare a mecanismelor care permit răspândirea informaţiei negative. Nu trebuie să uităm că suntem celulele unui singur organism imens care se cheamă omenire care, la rândul lui este o parte a unui sistem unitar, Universul.

În luna a cincea, copilul este într-o comuniune absolută cu Dumnezeu şi cu Universul. Deoarece pentru o viaţă normală omul trebuie să intre periodic în contact cu Universul, el se foloseşte pentru aceasta de amintirile din luna a cincea, codate în câmpul său. Dacă mama sau tatăl s-au dezis în acest timp de copil iar în timpul unui scandal între soţi acest lucru se poate întâmpla şi la nivelul subconștientului, în mod automat copilul moşteneşte nu numai programul propriilor părinti dar şi al Universului. Celula poartă programul de distrugere a organismului. Organismul reacţionează în mod corespunzător. Blocarea acestui program este posibilă numai prin aspiraţia către Dumnezeu şi printr-o mare iubire. Dacă omul nu face acest lucru dispariţia familiei este inevitabilă.

Copiii au acum capacităţi bioenergetice de zeci de ori mai mari decât copii strămoşilor noştri. Însă noi acordăm prea puţină atenţie dezvoltării lor spirituale concentrându-ne mai ales în direcţia orientării lor profesionale, asupra bunăstării materiale viitoare a urmaşilor noştri. Până la naştere fătul interacţionează puternic cu lumea înconjurătoare. Asupra structurii spirituale şi a stării lui fizice exercita o puternică influenta structură spirituală şi comportamentul etic al mamei. În luna a cincea, fătul, dacă est în comuniune cu Dumnezeu, primeşte de la El o sumă de calităţi. În lunile 3 şi 4 femeia trece nişte încercări. Acestea pot lua cele mai neaşteptate forme şi de modul în care acestea sunt trecute depinde caracterul şi viaţa viitorului copil. Orientarea către valorile spirituale să fie mai puternică decât toate celelalte tendinţe.

Principala informație ereditară se transmite nu numai prin intermediul câmpului emoțional. Mama este indisolubil legată prin câmp emoțional de copilul ei şi de aceea trăirile emotive ale mamei se răsfrâng asupra copilului. Dacă este vorba de ură, de separare de omul iubit, acest lucru va însemna o adevărată catastrofă pentru el. Structura negativă a câmpului femeii determina multe din viitoarele nenorociri ale copilului.

Soarta şi caracterul viitorului copil se formează în câmpul infoenergetic al părinţilor încă înainte de concepţie. În momentul concepţiei ele deja există şi-i determina viitorul. De aceea dacă părinţii au dubii dacă să dea sau nu naştere copilului, are loc un atac asupra acestor structuri, deformarea lor sau chiar distrugerea lor parţială. Extrem de negativ se repercutează asupra structurilor câmpului viitorului copil planificarea brutală a sexului acestuia, dorinţa unuia dintre părinţi de a avea numai băiat sau numai faţă. Chiar şi numai simpla îndoială asupra dorinţei de a avea un copil, nemaivorbind de tentativă de a scăpa de el, constituie o demolare a destinului său, a fericirii şi sănătăţii sale, a structurilor de comunicare şi solidaritate cu oamenii.

Loading...

Este foarte important ca în timpul bolii copilului să creăm condiţii pentru însănătoșirea lui corectă. Părinţii trebuie să se gândească înainte de toate la spiritul copilului şi abia după aceea la trupul său. Din acest motiv îndoparea copilului cu medicamente şi mâncare nu poate decât să-i facă un rău. Cu iubirea poţi vindeca, dar cu ataşamentul poţi dor să faci rău. De aceea în timpul bolii copilului foarte multe depind de comportamentul, de etică şi chiar de regimul alimentar al părinţilor. Renunţarea la carne, alcool, delicatese, supraalimentarea sunt chiar mai importante pentru părinţi decât pentru copii. Orice supărări şi reproşuri ale părinţilor, unul faţă de celălalt car şi faţă de lumea din jur, trebuie eliminate. Starea sufletească a prinţilor este starea sufletului şi trupului copilului. Pentru a-l păzi pe copil de boli şi necazuri părinţii trebuie să înţeleagă lucrul cel mai important: copilul trebuie să fie sănătos sufletește.

Lipsa dorinţei de a învăţa apare la copil foarte simplu. În timpul sarcinii mama se debarasează de sentimentele faţă de soţ, de copii sau faţă de lumea din jur. Aceasta duce la formarea unui program de renegare a câmpului informaţional al Universului care blochează capacităţile copilului de a lucra cu informaţia. Copilului îi vine greu să înveţe şi el refuza să facă acest lucru. O mamă iubitoare care nu-şi permite, şi nu permite nimănui să se îndoiască de sentimentul de dragoste şi de comuniune cu Divinitatea, va da naştere unor copii talentaţi.

Numele dat copilului se întipăreşte în câmpul său bioenergetic şi depinde de karma aceluia al cărui nume îl poartă. Înainte copiilor li se dădeau nume de sfinţi deloc întâmplător. Karma sacrosantă, pură a sfântului se unea cu cea a copilului protejându-l şi acţionând în favoarea lui. Dându-i copilului numele unei rude, riscăm deoarece greşelile şi viciile sale va trebui să le ispăşească cel care i-a luat, odată cu numele, şi o parte din karma, copilul adică. De aceea, dându-i copilului numele unui muritor este necesară blocarea părţii negative a karmei, rugându-ne la Dumnezeu în gând că în numele copilului să intre numai ceea ce este luminos, ce aspiră spre dragoste, comuniune, nobleţe, spre Dumnezeu, în numele acelui om în cinstea căruia ne botezăm copilul.

Multe femei ştiu că sănătatea li se ameliorează după naşterea copiilor. Iubirea pe care o nutrește mama pentru copil îi înnobilează structurile câmpului ei ameliorându-i starea fizică. Dar mai este o cauză pe care oamenii n-o bănuiesc, mama transfera bolile sale copilului, adică tulburările sănătăţii prin care mama îţi ispăşeşte propria karma, trec în câmpul copilului iar acesta începe să fie bolnav. Karma se împarte între copil şi mama. Cum se recunosc deformările din câmpul copilului? Copii suferă de alergii, fac des pneumonii, au probleme cu rinichii.

Copilul trebuie să se gândească la satisfacţii spirituale. Promiteţi-i că îl veţi duce la teatru, la muzeu. Omul visează la nivelul unor structuri foarte fine ale câmpului iar penetrarea în acele zone a ceea ce este material, pământesc coboară incredibil de jos omul. Să-i cadouri când nu se aşteaptă. Mama care promite copilului diferite lucruri materiale in schimbul unor rezultate la învăţătura sau a cuminţeniei face din el un sclav al cărui stăpân va fi lucrul promis. În acest mod ea, fără să vrea, creează un program de nimicire a tot ceea ce e sfânt în favoarea unor avantaje materiale. Aceasta a fost şi principala cauză a dispariţiei civilizaţiilor precedente.

Omul care iubeşte nutreşte asemenea sentimente încât uciderea lor, în altcineva sau în el, reprezintă o crimă imensă. Dacă ne luăm după logica obişnuită, sterilitatea poate fi eliminată prin intervenţie chirurgicală. Însă distrugând iubirea, sentimentul contactului cu Universul, femeia care ucide iubirea în bărbatul care o iubeşte distruge structurile spirituale fine atât ale ei cât şi ale bărbatului. Copilul născut în astfel de condiţii poate avea nişte structuri deformate ale spiritului. Organismul feminin blochează această posibilitate, refuza să conceapă un copil care să fie grav bolnav să moară sau să facă rău altora. Noi considerăm în mod obişnuit că aceasta este o boală şi ne luptăm cu noi înșine, cu propriul organism care încearcă să ne salveze familia de la pieire. “Boala nu te lasă să păcătuiești”, se spune în Biblie.

Cauza miopiei o constituie deformarea structurilor câmpului la nivelul capului determinate de sentimentul de ură statuar în structurile stabile ale câmpului uman. Aceste structuri nu dispar după intervenţia chirurgicală de îndepărtare a miopiei ci continuă acţiunile distructive la nivelul câmpului, se transfera asupra acestor organe sau asupra parametrilor spirituali ai omului.

loading...

Related posts