Istorie

CONSTANȚA, ULTIMA VIZITĂ ÎN STRĂINĂTATE A ȚARULUI NICOLAE AL II-LEA

NICOLAE AL II-LEA