COLOANA INFINITULUI, EMIȚĂTOR DE ENERGII TELURICE

Coloana Infinitului are o înălțime de 29 de metri și o greutate de 29 tone. Este realizată din plăci de fontă amplasate după legea armoniei. Trunchiurile de piramidă sunt goale în interior și sunt fixate pe un ax central din oțel. Pe partea exterioară au fost pulverizate un strat de zinc și unul de alamă.

Coloana Infinitului reprezintă o deviere la vârf ca urmare a încercărilor de a fi distrusă în timpul celui de al Doilea Război Mondial de către nemți și ruși. Coloana emite radiați pe patru direcții. Intensitatea câmpului magnetic este redusă, neperceptibilă de om. La poli ea este de 0,7 gauss, iar la Ecuator de 0,3 gauss.

Cu toate acestea, există zone pe planeta noastră unde intensitatea câmpului magnetic este de 10000 de ori mai mare. O astfel de zonă este cea a orașului Târgu Jiu, locul unde a fost construită Coloana Infinitului. Curenții teluri sunt amplificați de particulele electrice care provin din cosmos, dar și din cauza mareelor și a vânturilor.

Aceeași situație o întâlnim și la piramide. Ele au fost construite în diverse colțuri ale lumii, dar numai acolo unde există un câmp magnetic puternic. Cei care au realizat aceste structuri aveau cunoștință de amploarea curenților telurici. La fel și Brâncuși. Nu întâmplător Coloana Infinitului este formată din trunchiuri de piramidă, cu baza pătrată, pe toată înălțimea ei.

Energiile terestre formează rețele geobiologice, iar intersecțiile lor pe direcții perpendiculare formează, pe suprafața pământului noduri geopatologice. Coloana Infinitului este construită în centrul unui astfel de nod. Ea captează energiile telurice pe care le emite în exterior. Suprafața laterală a Coloanei Infinitului emite radiații pe suprafețe perpendiculare.

Loading...

Energiile pe care le emană Coloana Infinitului depășesc 200 de metri. Coloana a fost amplasată pe axul paralelei de 45 de grade latitudine nordică. Nu putem explica faptul cum a cunoscut Brâncuși acea zonă. Construcția a fost realizată în anul 1936, perioadă în care lumea științifică avea foarte puține informații despre nodurile geopatologice.

”Coloana Infinitului se compu­ne din mai multe trunchiuri de piramidă suprapuse, cap la cap. Două trunchiuri de piramidă, ce au baza mare pusă în comun, dau o polaritate negativă, iar două trunchiuri de piramidă ce au baza mică pusă în comun, dau o polaritate pozitivă. În spaţiu, Coloana fiind alcătuită din module de trun­chiuri de piramidă, ce formează nişte clepsidre, suprapuse cap la cap, va avea polarităţi alternative de-a lungul ei iar, la capul coloa­nei, câmpul energetic va fi nul. Să observăm că Coloana este alcătui­tă dintr-un număr de 17 clepsidre. Prin executarea de telemăsurători am constatat că deasupra Coloa­nei, la distanţa de un modul (1,80 m), apare un câmp rotitor de va­loare mică, ca rezultantă a suprapunerii tuturor modulelor. Integrând Coloana în ansamblu, va apare în vârful Coloanei o osci­laţie circulară în sens trigonome­tric de elongaţie mare, care por­neş­te din capul Coloanei, ca un fascicol ce se duce până la distanţe foarte mari, păstrându-şi dimensiu­nile, asemeni unei raze laser”, se mai arată în Lacrima lui Brâncuşi de către Paul Duţă şi Bebe Stratulat, scrie Gazetadedimineata.ro

Moștenirea lui Brâncuși de la Târgu Jiu

Constantin Brâncuşi (19.02.1876 – 16.03.1957) este unul dintre cei mai renumiți sculptori la nivel mondial. El a lăsat o moștenire fantastică la Târgu Jiu, care se compune din faimoasa Coloană a Infinitului, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Aceste opere sunt de-a dreptul fantastice și reprezintă ofranda unui mare artist pentru țara sa.loading...
S-ar putea să-ți mai placă și