Spiritualitate

Cele 7 semne care prevestesc venirea lui Iisus

Cele şapte cupe sunt şapte plăgi, aşadar ultimele şapte pedepse ale lui Dumnezeu împotriva omenirii care, cu puţine excepţii (cei care nu vor primi semnul), vor fi subjugaţi de Antihrist.

Plăgile acestea nu vor lovi o treime, ci întreaga omenire. Oamenii în loc să se pocăiască hulesc şi se întăresc în hule şi mai mult

Prima cupă: „Şi o bubă rea şi ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau chipului fiarei …” (Apoc.16, 2). După cum au anunţat specialiştii care au pregătit Fiară de la Bruxelles, stampila va fi făcută prin ardere cu raze laser, producătoare de cancer; şi vor fi implantaţi mici emiţători în gura noastră (pe mâna dreaptă sau pe frunte).

A doua cupă: O molimă generală peste toate marile. (În mod evident radioactivitatea sau substanţe chimice foarte puternice).

A treia cupă: O molimă generală a apelor, râurilor şi izvoarelor. Dovada însetării a început. Apa nu se poate bea.

A patra cupă: O ardere nesuferită va arde complet pe oameni. Oamenii vor huli pe Dumnezeu şi nu se vor pocăi. „Şi oamenii au fost dogoraţi cu mare arşiţă” (Apoc.16, 9).

loading...

A cincea cupă: Cupa mâniei lui Dumnezeu se goleşte „pe scaunul fiarei”. Scaunul lui Antihrist scârţâie. Şi toţi oamenii şi-au muşcat limbile de durere din pricina durerilor şi a bubelor lor, dar nu s-au pocăit, ci au hulit pe Dumnezeu.

A şasea cupă: Raul Eufrat a secat. O secetă nemaivăzută a năvălit „şi apele lui au secat, ca să fie gătită calea împăraţilor de la Răsăritul Soarelui” (Apoc.16, 12).

Eufratul va deveni bulevard, pe unde uşor vor traversa armatele din Răsărit (Japonia şi China?), ameninţând statul lui Antihrist. Deci Antihrist este ameninţat şi începe ca să se organizeze spre Armaghedon pentru confruntarea finală, care va însemna şi sfârşitul lui (Apoc.16, 12-16). Şi a chemat toate statele, care într-un fel sau altul l-au ascultat, şi s-au strâns toţi pe muntele Carmel la Armaghedon, pentru respingerea invadatorilor. „Şi i-au strâns la locul ce se cheamă în evreieşte Armaghedon” (Apoc.16, 16).

iisus hristos - Cele 7 semne care prevestesc venirea lui Iisus

A şaptea trâmbiţă: Tunete, vuiet, cutremur mare, aşa cum nu a mai fost pe pământ. Cetatea, centrul lui Antihrist, s-a rupt în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. „Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară” (Apoc.16, 20).

Au dispărut insulele şi munţii. Antihrist va fi înfrânt. Aici se relatează despre războiul mondial pârjolitor.

Extras din PROFETII DESPRE ANTIHRIST (Skartsiuni Dimitriu)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top