Mozaic

Cei mai bogaţi 1 % din populaţia Terrei deţin peste 50 % din bogăţia globală, iar cei mai săraci 70 % deţin doar 2,7 %