Când s-a născut și când a murit Iisus! Calculele dezvăluie date interesante

Când s-a născut și când a murit Iisus! Calculele dezvăluie date interesante

Nimeni nu a pus la îndoială existenţa lui Isus, nici arestarea sa din ordinul Sanhedrinului pentru crimă de „seducţie” (adică încălcarea legii mozaice). Istoricii şi astronomii au căutat să stabilească data precisă a Răstignirii, ţinând cont de Întunericul ce a cuprins Golgotha.

Când a murit Iisus?

Ştim de la Tacit şi din Evanghelii că Iisus a murit în ajunul Paştelui iudaic, a cărui dată se fixa după luna plină, care se situa după calendarul ebraic în ziua de 15 a lunii Nisan. S-a căutat deci la ce dată, o zi de 14 Nisan a coincis cu o eclipsă de lună susceptibilă de a face ca soarele „să apară roşu ca sângele”.

Putem ajunge astfel la data de 3 aprilie a anului 33, dată în care eclipsa era bine vizibilă la Ierusalim (Apend. 1). Data exactă a naşterii este în schimb mult mai nesigură. Amintim că decizia de a determina începutul erei creştine de la naşterea lui Isus aparţine lui Carol cel Mare. A fost altfel reţinută a doua zi după solstiţiul de iarnă, ziua de 25 decembrie. Carol cel Mare a ales această prima zi oficială de Crăciun drept dată în care să se petreacă încoronarea sa ca împărat de către papa Leon al III-lea în catedrala Sf:Petru din Roma, în ziua de 25 decembrie a anului 800.

În 1582, calendarul gregorian (instituit de papa Grigore al XIII-lea),. a devansat data de 1 ianuarie, pentru a acoperi decalajul crescând faţă de periodicitatea anotimpurilor. În acel an s-a sărit de la 4 la 15 octombrie. Creştinii din Orient au rămas totuşi fideli calendarului iulian şi nu au încetat de a sărbători Crăciunul la 6 sau 7 ianuarie. Mai mult, încă decât ziua Naşterii, anul se, pretează la discuţii.

Se ştie că Isus s-a născut sub domnia lui Irod cel Mare, şi se ştie de asemenea de la istoricul Flavius Iosif că moartea lui Irod a survenit puţin după o eclipsă de lună. Este vorba deci să ne asigurăm despre data morţii lui Irod. S-au pus întrebări de asemenea asupra unui eveniment astronomic remarcabil, care ar fi putut îndrepta spre Betleem pe magii veniţi din Orient.

În ciuda „Adoraţiei magilor” a lui Giorno, se poate exclude trecerea cometei Halle, căci evenimentul s-a produs cu 12 ani înaintea erei noastre. În schimb, s-ar putea lua în considerare o remarcabilă conjuncţie între Venus şi Jupiter, două din cele mai strălucitoare planete ale cerului

Loading...

Eclipsa de lună si conjugarea celor două planete au coincis cu două momente dinainte de era noastră: În luna martie a anului I ziua 4 şi 1 iunie a anului II ziua 2. Aceasta ar duce la recalcularea datei naşterii lui Cristos cu unu până la patru ani.

Tabloul cronologic ce figurează în traducerea ecumenică a Bibliei indică de altfel: naşterea lui Isus din Nazaret, spre anul 6 sau 7 înaintea erei noastre. Crucificarea lui Isus, spre anul 30. Astfel Isus ar fi trăit mail mult de 33 de ani.

loading...

Related posts