Astrograma Romaniei. Iata ce ne rezerva viitorul!

Autonomie, suferinţa şi metamorfoză continuă sunt cele trei caracteristici importante ale statului ce s-a născut la 24 ianuarie/ 5 februarie 1859, ora locală 14:38 min, coordonatele geografice ale Bucureştiului (capitala ţării şi locul unde a fost consfinţita Unirea Principatelor prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn).

Ascendentul în Cancer indică un ego pasiv şi influenţabil, puternic marcat de trecut, de tradiţie, cât şi de patrimoniul spiritual şi material (teritoriu). Destinul va fi influenţat de fazele Lunii, schimbător ca aceasta, cu creşteri şi descreşteri, caracterizat de mobilitate şi sensibilităţi ce pot ajunge de multe ori la extreme. Eul trăieşte într-o lume imaginară, ideală, ignorând adesea realul, exagerând într-o viaţă interioară ce, ajunsă la extremism, poate deveni nocivă.

Un rol important în destinul acestei ţări o vor avea liderii, atât cei spirituali cât şi cei politici. Liderii acestei ţări vor fi exponenţii unuia dintre cele două curenteprimordiale”: vor fi lideri inconştienţi, egoişti şi orgolioşi, dornici de putere, ce vor impune un mod de viaţă şi gândire colective orientate spre est, fie vor fi lideri ataşaţi marilor idealuri ale umanităţii, ce vor impune luciditate, ordine şi generozitate. Esenţa legăturii dintre lider şi ţară va fi aceea că liderul reprezintă capitalul, de el se leagă întotdeauna speranţele sau deziluziile, lui i se acorda încrederea maximă, este idealizat, dar în acelaşi timp societatea nu va uita să-l observe, să-l analizeze şi să-l critice. Fiecare greşeală a acestuia va fi taxata dur în momentele critice, chiar şi defectul de a fi prea moale va fi amendat pe măsură. Această ţară nu accepta decât un lider perfect, ideal , şi de aceea îl va căuta permanent, idealizând întotdeauna o personalitate nouă şi părăsind-o la prima greşeală sau neînţelegere.

Atât liderii politici ai ţării, cât şi prietenii, aliaţii sau vecinii, vor reclama adesea un disconfort psihic – vor considera că au în faţă un popor greu de înţeles. Acest popor va simţi permanent nevoia să raporteze situaţia socială existenta la un anumit moment dat idealurilor sale, uitând adesea raporturile cu realitatea de facto.

Şeful statului joacă un rol covârşitor, nu numai în viaţa internă a ţării, unde în general este ascultat, dar şi unde are de luptat cu numeroase opoziţii sau chiar comploturi, dar imaginea să se proiectează în exterior, el fiind etalonul după care este judecat tot poporul.

Loading...

România îşi va servi prietenii şi asociaţii sau vecinii, sacrificându-se uneori pentru aceştia. Aceste momente de maximă generozitate vor alterna însa cu clipe de izolare produse fie datorită unui abuz de încredere (dintr-o parte sau de cealaltă), fie din extremism, fie din rupturi inexplicabile de alianţe. Prietenii vor abuza adesea de încrederea românilor, cărora li se poate reproşa că sunt prea naivi. Din păcate românii nu vor învăţa niciodată din experienţele anterioare decât prea târziu.

Acest destin zbuciumat va beneficia însa de protecţia divină în momentele de disperare. Autonomie spirituală, care poate fi tradusă de multe ori prin singurătate, şi un ideal pentru care va suferi şi pentru care va trece prin multe metamorfoze. Care vor fi aceste metamorfoze timp de trei sute de ani ? Aceasta este întrebarea la care încercam să căutăm un răspuns în continuare. Metodele de prognoza sau de diagnostic astrologic folosite în acest demers sunt multiple: ele combina interpretarea hărţii natale cu cele corespunzătoare din progresii, revoluţii solare şi tranzite.

Cum arată viitorul?

 •  2012 – Optimism exagerat – credinţa că se poate totul. Încercarea de impunere a unor idei.
 • 2015 – Reforme sociale şi legislative importante. Intuiţii practice. Situaţia socială este influenţată de relaţii. Aspiraţii către scris şi deplasări.
 • 2018 – Eveniment legislativ important.
 • 2020 – Entuziasm ideologic. Se deschide o perioadă de reforme juridice. Acţiuni metodice şi ambiţii de reuşită, accentuate în 2022.
 • 2022 – MC al Marei Uniri de la 1918 intra în semnul Berbecului. Pregătirea evenimentelor din 2024.
 • 2023 – Ordonarea ideilor despre reforme financiare, existând însa pericolul impunerii unor situaţii extreme. Posibil, impunerea unor condiţii prea dure ce ar putea să coste societatea româneasca.
 • 2024 – Împlinirea personalităţii, strălucirea în lume. Pericol de prea mult orgoliu, prea mult fast, prea multă pedanterie. Situaţia este însa destul de echilibrată.
 • 2025 – Dificultăţi în cămin. Nevoia de linişte şi căutarea unui ideal pentru un grup sunt tratate cu indiferenţă de celălalt grup din societate. Societatea este divizată între nostalgicii trecutului şi reformatorii prezentului.
 • 2026 – Poate însemna găsirea unui statut care place majorităţii societăţii, dar poate însemna şi ataşarea de o persoană de sex feminin ce este recunoscută ca lider.
 • 2027 – Reuşita materială. Stabilitate.
 • 2028 – Reuşita materială permite acţiunea socială.
 • 2029 – Sensibilităţi naţionale. Rezolvarea unor probleme colective. Elan, optimism, uneori inconştient, ce poate duce la acţiuni inconştiente.
 • 2031 – Orice formă de creaţie se inspiră dintr-un ideal, dar care poate aluneca spre fanatism. Moşteniri refuzate. Transformarea ideologiilor.
 • 2034 – Instabilitate legislativă. Dificultăţi de natura juridică. Moştenire cu probleme, posibil legate de Basarabia (sau Bucovina de Nord). Depăşirea dificultăţilor prin unele iniţiative legislative.
 • 2035 – Rezolvarea problemelor de moştenire prin găsirea şefului statului.
 • 2036 – Împlinire spirituală a naţiunii.
 • 2038 – Reorganizare a contractelor. Găsirea unor noi aliaţi.
 • 2039 – Şeful statului se aşează pe baze legale.
 • 2041 – Responsabilităţi importante.
 • 2042 – Nevoia de analiză şi păstrarea doar a ceea ce este bun din trecut. Transformări legislative. Critică a trecutului.
 • 2043 – Idealizarea liderului în contractul politic – cultul personalităţii (!?).
 • 2044 – Deformarea sensului valorilor. Există două măsuri ale realităţii. Egoism accentuat ce sufoca pe alţii. Credinţa că i se cuvine totul. Lipsa lucidităţii.
 • 2046 – Munca devine o aventură – fie că nu mai asigura cele necesare traiului, fie că sunt inventate noi metode şi sisteme de lucru. Atât rutina, cât şi stabilitatea sunt excluse.
 • 2048 – Anturajul are o mare importanţă.
 • 2051 – Noi idei despre propria identitate.
 • 2052 – Iniţiative ce duc la prosperitatea materială a Basarabiei sau altor ţinuturi unite la 1918.
 • 2053 – Responsabilitate deosebită ce revine liderului – momentul unei hotărâri grave.
 • 2054 – Minuţiozitate, interes pentru detalii. Generozitate.
 • 2055 – Pasiune în căutarea noului, în dorinţa unei schimbări .
 • 2056 – Dorinţa de a organiza şi de a ţine în frâu elanurile creatoare. Un lider bun organizator.
 • 2057 – Transformarea personalităţii societăţii româneşti, ce trebuie să se facă în principal în lumea ideilor, în ideologie şi în concepţia despre lume, despre propria istorie.
 • 2058 – Optimism exagerat, energie debordantă. Se realizează ceva important.
 • 2059 – Orgoliu, trufie. Prea mare încredere în sine.
 • 2061 – Câştig material.
 • 2062 – Ordine în idei. Legi cuminţi. O ideologie ce îşi trage sevele din trecut.
 • 2064 – Recapitulare a conştiinţei. Idei ce pot duce la fanatism. Poate fi ceva pozitiv sau poate fi ceva negativ. Poate duce la confuzii de idei. Probleme legate de Basarabia (sau alte teritorii). Pe plan internaţional – incapacitate de integrare, închistare, toleranţa pentru instincte şi idei fanatice.
 • 2065 – Un eveniment important pentru naţiune.
 • 2067 – Răsturnarea ordinei sociale existente, în anumite limite însa.
 • 2068 – Reorganizarea mişcărilor sociale şi politice în sens pozitiv. Pe plan internaţional – climat de neîncredere.
 • 2071 – Fidelitate faţă de problemele materiale şi faţă de cei ce servesc pentru prosperitatea naţiunii.
 • 2070 – Iniţiativa legislativă inspirată şi care serveşte un ideal.
 • 2071 – Reciprocitatea schimburilor. Găsirea unui partener compatibil cu organizarea ţării. Posibil să fie vorba de relaţiile cu Basarabia.
 • 2073 – Confuzie puternică de idei ce duce la sclavie. Protecţie divină în clipe grele. Alianţe utile.
 • 2077 – Idei inspirate de reformare a justiţiei sau a tratatelor existente. Situaţie critică pe plan internaţional.
 • 2076 – 2080 – Posibil evenimente legate de Basarabia (sau alte teritorii unite la 1918) .
 • 2082 – Ştie să manevreze pe alţii. Pe plan internaţional – neutralizarea dialogului.
 • 2083 – Impunerea unui lider cu forţa. Se vor forma două tabere ce vor lupta între ele.
 • 2084 – Austeritate, mai ales ideologică. Impunerea unor idei – dictatura (!?).
 • 2086 – Contabilizarea sentimentelor. Internaţionalism sau internaţionalizarea problemelor. Posibil implicarea străinătăţii în sprijinirea liderului sau în blamarea lui.

Pe plan internaţional – perioada 2086- 2092 – generozitate pentru cauzele pierdute; echilibru între forţele oculte.

 • 2087 – Probleme legate de Basarabia – violenţa.
 • 2088 – Exaltarea ideologică sau naţională.
 • 2089 – Ambiţii de şef ale unei persoane ce vrea binele societăţii. Este din anturajul liderului anterior.
 • 2092 – Imposibilitatea de a înţelege ce se pregăteşte. Misterul va învălui evenimentele ce vor avea loc ( asemănător cu revoluţia din decembrie 1989).
 • 2094 – Câmp de experienţa dificil, impune schimbarea situaţiei sociale datorită dislocării raporturilor existente. Dificultatea liderului de a se face acceptat de societate sau dificultăţi în recunoaşterea pe plan internaţional a unei situaţii de facto. Dezechilibrări nervoase sau liderul e nebun.
 • 2095 – Acţiuni energice în Basarabia, dar întreprinse mascat.
 • 2096 – Toleranţa pentru instincte joase. Boala socială, corupţie, mizerie. Mobilitate psihică, instabilitate.
 • 2097 – Reforme sociale ce se vor impune cu dificultate.

Pe plan internaţional – climat de încredere şi disciplina. Organizare.

 • 2098 – Acţiuni metodice de impunerea a ordinii sociale şi politice.
 • 2100 – Înţelegere şi explorare a subconştientului, a forţelor oculte. Manipularea societăţii. Succes, onoruri.
 • 2101 – Gust pentru cheltuieli, pentru fast. Posibil investirea de fonduri în lucruri creative (artă, ştiinţă sau medicina) sau pentru înarmare.
 • 2103 – Aspiraţii la schimbări prin război.

Pe plan internaţional – confruntarea a două lumi sau idei opuse. Tensiuni violente, confuzii.

 • 2104 – Tenacitate ce poate duce la succes.
 • 2107 – Patriotism. Alegerea (recunoaşterea) unei regine (prin alianţă) sau lider femeie dintre prieteni (aliaţi) pentru binele ţării. Această alegere asigura alianţele necesare deoarece pe plan internaţional situaţia este critică.
 • 2108 – Posibil o nouă reunificare cu Basarabia.
 • 2109 – Asociatul în contractul politic devine suportul gândirii. Luptă deschisă, ruptura violenta a contractului politic. Lovitura de stat cu implicaţii neprevăzute, dezastroase. Totul este pus în slujba unei idei.
 • 2110 – Război, confruntare deschisă. Pe plan internaţional – organizare, luciditate.
 • 2112 – Pericol de otrăvire (la propriu sau la figurat). Fanatism, idealizare a sentimentului datoriei. Abilitate şi intuiţie în a se folosi de alţii. Stabilitate pe plan internaţional.
 • 2115 – Exaltare a sensibilităţilor. Se vor forma doua curente diametral opuse.
 • 2116 – Posesivitate. Ţine să aibă fructele acţiunii sale.
 • 2117 – Consolidarea situaţiei prin copii. Se revine la alianţa din 2107.
 • 2118 –  Munca metodică. Aspiraţia de a străluci.
 • 2119 –  Situaţia socială nu se poate consolida decât prin muncă.
 • 2120 –  Pasiune pusă în serviciul societăţii.
 • 2121 – Tulburări psihice sau de memorie ale liderului sau în legătură cu (relativ la) persoana lui. Manifestare originală a independenţei. Cercetări profunde sau încheierea unor tratate secrete sau emiterea unor legi cu caracter secret.
 • 2124 – Abuz de încredere. Rupturi de alianţe, izolare, extremism.
 • 2125  – Reechilibrare a alianţelor. Pe plan internaţional – moment istoric pentru popoare. Transformare graduală a ideologiilor, frustrare, conservatorism, tensiuni considerabile.
 • 2127 – Tendinţe ideologice şi religioase urmând o cale originală, chiar explozivă uneori. Refuzarea moştenirilor şi a metamorfozei timp de 21 de ani. Pe plan internaţional – rezerve faţă de România.
 • 2128 – Munca ale cărei eficientă şi roade depind de anturaj, de ajutorul prietenilor.
 • 2130 – Idei creatoare, pozitive, dar şi exacerbarea ideologiilor. Accentuarea religiilor.
 • 2131 – Canalizarea acţiunilor pe probleme tradiţionale.
 • 2133 – Schimbare în contractul politic. Găsirea unui lider ce va încerca instituirea unor concepţii noi despre politica şi economie. Deasemenea va încerca reînvierea trecutului. Se vor naşte ambiţii noi. Metamorfoza este încă refuzată de destin: ea se va produce cu convulsii sociale şi greutăţi greu de suportat, dar această metamorfoză e menită să regenereze societatea şi drumul merita parcurs.
 • 2134 – Societatea nemulţumită, în căutarea unui lider ideal. Este necesară găsirea unui lider ferm care să instituie ordinea.
 • 2135 – Viaţă sentimentală se confunda cu idealismul mistic. Neputinţa de ataşare la valorile societăţii prezente. Indiferenţa, irealism, imaturitate. Inhibare, limitare, exagerări, mai ales în ceea ce priveşte anturajul.
 • 2136 – Preia puterea un guvern ce merită încrederea.
 • 2139 – Deşi noul executiv este bun organizator şi cu integritate morală, forţe oculte încearcă să-l saboteze. Pe plan internaţional – conflict de ideologii.
 • 2143 – Legi menite să îndrepte situaţia. Schimbare de idei. Societatea simte nevoia să fie condusă de o mâna forţe.
 • 2145 – Ori începe o epocă de reforme rapide, ori societatea nu-şi accepta liderul şi, acţionează în vederea schimbării acestuia. Pot exista două curente de opinii.
 • 2146 – An de cumpănă a istoriei ţării.Ori : perioada în care sentimentele nu se pot fixa asupra unui lider sau a unei idei. Instabilitate sentimentală, uşurinţă în a privi lucrurile. Contestarea liderului existent la acea dată.Ori : prin copiii şi creaţiile sale societatea îşi consolidează situaţia. Sentimentele vor depăşi sfera mediocrului.
 • 2148 – Risc de răsturnare a situaţiei existente. Nevoia mistică de a crede în conducători. Iluzii, ambalare. Recapitulare a conştiinţei colective, pionierat în ideologii umanitare. Proiectare a puterii psihice pe un plan social de reuşită şi ambiţii mari. Asociatul devine suportul gândirii. Idei superioare. Se naşte un curent de opinie pentru repunerea în fruntea statului a unui lider din trecut sau pe moştenitorul acestuia, că singura soluţie (se pare că periodic apar problemele reinstaurării monarhiei sau considerării liderilor legitimi ai acestui popor).
 • 2150 – Nevoia de a-şi impune ideile, eventual prin forţă. Acţiune energică pe plan social – se împlineşte o acţiune ce a fost pregătită din 2145.
 • 2151 – Viziune cvasi-mistica asupra lumii şi societăţii (monarhie). Transformarea situaţiei – putere de concentrare în realizarea acestei transformări.
 • 2154 – Complex al culpabilităţii dus până la patologie. Ideologie bolnavă care ori este acceptată, ori este judecată.

OBS.: Toată perioadă, începând cu aproximativ anul 2143, pe plan internaţional este momentul asumării unor responsabilităţi importante. Două ideologii sau concepţii se confruntă, forţele conservatoare fiind neutralizate.

 • 2155 – Munca devine o activitate agreabilă şi care dă satisfacţii. Societatea româneasca iese în lume, situaţia de facto şi de jure fiind recunoscută. Pe plan internaţional – este o perioadă de deschidere de drumuri.
 • 2157 – Geniu inventiv şi practic. Dezvoltarea ştiinţelor.
 • 2158 – Disciplina intelectuală. Organizarea proiectelor de viitor, cât şi a tratatelor de prietenie.
 • 2160 – Metodă în organizarea societăţii. Lider care ştie să vorbească mulţimii. Propaganda pentru o idee. Izolare sau delimitare a societăţii romaneşti faţă de anturaj, de aliaţi sau vecini. Nevoia mistică de a se ataşa de un lider care electrizează mulţimea. Izolarea indivizilor de societate, lipsa de comunicare între membrii societăţii.
 • 2162 – Posibil război sau revoluţie.
 • 2163 – Nevoia de a se asocia marilor mişcări sociale – nimeni nu poate rămâne deoparte. Posibil conflagraţie mondială sau lanţ de revoluţii pe plan internaţional. Schimbare în contractul social.

sursaloading...
S-ar putea să-ți mai placă și