Descopera

1, NUMĂRUL CREAT DE DUMNEZEU

1, 3, 5, 7, 9, 11….. sunt numere prime. Ca să trecem la următorul număr prim trebuie să adăugăm, 2, 4, 6, adică numere întregi. Constatăm că există o ordine precisă. Cine a făcut această ordine și în care scop?

Putem afirma că, nici un matematician nu este autorul acestei ordini. Numărul prim mai este numit vedeta matematicii.  Dacă un număr par îl putem descompune în doi factori, 6 este egal cu 2 ori 3, un număr prim nu va putea fi niciodată descompus.

Numărul prim se divide prin el însuși. Primii care au înțeles importanța și misterul numerelor prime au fost matematicienii Euler și Gauss. Să facem un exercițiu. De la Mecca până la cei doi poli, dacă împărțim cele două distanțe, obținem numărul de aur.

Mecca – Polul Nord = 7631,68 km

Mecca – Polul Sud = 12348, 32 km

12348,32 / 7631,68 =1,618

Suntem obișnuiți să credem că o problemă ușoară are o rezolvare ușoară. În realitate, lucrurile nu stau așa. Să facem următorul exercițiu. Un număr par îl împărțim la doi și un număr impar îl multiplicăm cu trei. Să vedem ce obținem?

Numărul 5 este impar și îl multiplicăm cu trei și obținem 15, adăugăm 1 și obținem 16. 16 este număr par și îl împărțim la 2 și obținem 8 pe care-l împărţim la 2 și obținem 4. Pe 4 îl împărțim la 2 și obținem 2 pe care îl împărțim la 2 și obținem 1.
Schema este următoarea, 5-16-8-4-2-1

Întotdeauna vom obține la sfârşitul schemei numărul 1. Nici un matematician nu a putut explica de ce obținem la sfârșit, întotdeauna, numărul 1.

Matematicieni celebri au declarat că acest număr a fost creat de Dumnezeu și că misterul lui trebuie descoperit de noi, oamenii.
Urmărim un alt algoritm. Luăm un număr de trei cifre, 432

Scriem numărul invers, 234 Facem diferența între cele două numere, 432-234=198

Scriem numărul invers, 891 Adunăm cele două numere, 198+891=1089

Excepție de la acest algoritm fac cifrele unde numerele sunt identice, respectiv, 111, 222, 333 și numerele unde cifrele de unități și sutimi sunt identice, respectiv 121, 242, 787. În toate celelalte cazuri vom obține 1089.

Vă prezentăm un alt caz la fel de interesant ca cel din matematică. Luăm spre analiză cuvântul nopți.

Portugheză – noite, n și oito care înseamnă 8

Franceză – nuit, n și huit înseamnă 8

Italiană – notte, n și otte care înseamnă 8

Gemană – nacht, n și acht care înseamnă 8

număr 1, NUMĂRUL CREAT DE DUMNEZEU

Spaniolă – noche, n și ocho care înseamnă opt

Română – noapte, n și opt

Engleză – night, n și eight care înseamnă 8

În matematică N semnifică infinitul, la fel și 8.

loading...
Comments
To Top