Profeția cavalerului templier Ioan de la Ierusalim despre vremurile noastre

Una dintre cele mai vechi profeții despre lumea actuală și nenorocirile prevestitoare celui de-Al Treilea Război Mondial a fost făcută de cavalerul templier Ioan de Vezelay, cunoscut și sub numele de Ioan de la Ierusalim.

Ioan de la Ierusalim a trăit la mijlocul secolului al XI-lea și a fost renumit nu doar pentru devotamentul său pentru Ordinul Templierilor, ci și pentru faptul că avea numeroase viziuni despre viitor.

Cavalerul templier a realizat o serie de profeții interesante cu privire la vremurile prezente. Cele mai multe dintre ele s-au adeverit întocmai, motiv pentru care am ales să vă prezentăm profeția cu privire la vremurile premergătoare celui mai crunt război cu care se va confrunta omenirea.

Trebuie menționat faptul că acest Al Treilea Război Mondial nu va aduce Apocalipsa. Ioan de la Ierusalim a văzut viitorul până în anul 3000, ceea ce înseamnă că oamenii vor trăit pe Terra pentru o perioadă foarte lungă.

Iată profeția vremurilor noastre:

”Văd şi ştiu. Ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările viitoare şi eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeţi şi nici nu ştiţi.

Peste o mie de ani Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Cristos. Creştinii veniţi în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinţei lor. Creştinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt şi de relicvele credinţei lor care vor fi în întregime sub pază şi supravegherea evreilor care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor.

Evreii vor umple lumea şi o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei şi oamenii îşi vor pierde credinţa în Isus pe tot Pământul.

Continente şi lumi la care Herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfârşit de apă care începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre descoperirea Americii, care pe vremea lui Vezelay nu era descoperită ?i se afla dincolo de Gibraltar numit în antichitate Coloanele lui Hercule).

Peste o mie de ani de aici încolo toate micile tari din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană). Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului.Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede dumnezei şi vor înalta spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel pe toată faţa Pământului.

Fiecare oraş va deveni o Sodoma. Obiceiuri spurcate vor deveni fireşti. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte dumnezei şi se vor crede chiar dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul acestui drum îl va pândi prăbuşirea în abis.

Peste o mie de ani foametea va domni pe cea mai mare întindere a Pământului, va arde măruntaiele oamenilor şi oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea.Atunci vor apare negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângari trupurile şi vor întuneca minţile. Atunci se vor porni răzmeriţe şi războaie cumplite, vor fi comise omoruri şi nelegiuiri şi viclenii aşa de mari ca lumea întreagă va deveni un iad şi fiecare zi va fi precum o apocalipsă.

Oamenii vor cade în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare şi semeaţă în destrăbălarea ei.

Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată, tradi?ia pierdută, credinţa abandonată.

Peste o mie de ani femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi că lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi.

Dar din pricina acestei destrăbălări ?i a acestui marasm sângele va deveni impur, răul se va întinde dintr-un pat în alt pat precum focul de la o casă la altă casă, boli cumplite şi molime înfricoşătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, fetele se vor acoperi de răni şi bube cu puroi, membrele se vor descărna şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine.

Peste o mie de ani peste tot se vor răspândi că o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare.

Peste o mie de ani lumea va ajunge la un cinism şi o prefăcătorie aşa de mari încât cel care este putred de bogat şi doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor ?i sprijin şi va primi hrană de pomană, iar el la rândul său se va preface că îi ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua înapoi înzecit cu cealaltă mână.

Peste o mie de ani lumea întreagă va deveni o piaţă în care fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare. Carnea şi munca omului îşi vor avea şi ele preţul lor, ochi de om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăţi de carne se vor vinde altora (transplantul de organe).

Cuvântul dat, onoarea sau credinţa nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar pământul va fi sterp, apa otrăvită şi putredă, văzduhul va fi dogorâtor.

Peste o mie de ani viaţa se va scumpi fiindcă bogăţiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui că lupul în vizuină.

Peste o mie de ani cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un Dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte, vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor. Vor face în aşa fel încât orice om ducând o viaţă de sclav să se creadă liber şi fericit.

Peste o mie de ani soarele va dogori cu putere şi va pârjoli câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ şi se va împuţina, văzduhul nu va mai apară omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea şi ochii.

Profetiile lui Ioan de la Ierusalim cavalerul templier ce a prevazut evenimentele secolelor XX si XXI - Profeția cavalerului templier Ioan de la Ierusalim despre vremurile noastre

Peste o mie de ani cei săraci şi lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară.”

 

loading...
S-ar putea să-ți mai placă și