Personalitati

JUSTINIAN CHIRA, VOIEVODUL SPIRITUAL AL MARAMUREȘULUI S-A MUTAT ÎN ETERNITATE

Arhiepiscopul Justinian Chira a murit sau mai bine zis s-a mutat în eternitate. Înainte să moară, și-a sunat apropiații și le-a spus că nu se vor mai vedea, pentru că în câteva ore el va muri.

Unii te laudă că ești foarte bun, alții te critică că ești foarte rău, spunea Arhiepiscopul. Care au dreptate? Nici unii, nici alții, că nu ești nici foarte bun, nici foarte rău. Omul e fiecare așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Suntem și sfinți și oameni în neputință.

Justinian Chira a murit fulgerător, în urma unui infarct, la vârsta de 95 de ani. A fost 40 de ani stareț la mănăstirea Rohia.
Puțini dintre noi cunoaștem faptul că datorită lui Nicolae Steinhard a fost primit în monahism în august 1980.

În anul 1941, la 20 de ani, Ioan Chira a intrat ca frate la Mănăstirea Rohia, unde în anul 1942 a fost tuns în monahism, sub numele Justinian.

IPS Justinian spunea că Fecioara Maria a primit numele de Maica Domnului, de la Duhul Sfânt, prin gura Elisabetei, cum ne spune Scriptura. Acesta e numele ei adevărat, numele cel mai frumos și mai minunat, numele unic, pe care numai ea l-a purtat.
Iată mama ta! Ce dar nepreţuit ne face Hristos prin aceste cuvinte. Mântuitorul nostru ne lasă tot ce avea mai scump pe lume, ne lasă pe Maica Sa făcând din toți fiii Evei, copii Mariei, din fiii pierzării și ai morții, fii ai vieții și ai fericirii.

Maica Domnului este mama tuturor timpurilor. Cu numele ei s-au alinat cei aflați în mari dureri și necazuri. Hristos, în mare Sa iubire de oameni, ne-a oferit, ca pe un dar ceresc, pe Mama Sa, ca să ne fie tuturor mamă bună, mamă care nu îmbătrânește, mamă care nu moare, mamă care nu ne părăsește.

loading...

Mai puternică decât rugăciunea tuturor îngerilor, drepților și sfinților este rugăciunea Maicii Domnului.
În ceea ce privește moartea Maicii Domnului, IPS Justinian a spus. La împlinirea celor trei zile vestite de înger, un nor cuprinse pe toți apostolii ce erau răspândiți în propovăduirea Evangheliei și de la margini îi adună în satul Ghetsimani, la casa Sfântului Apostol Ioan, unde era Maica Domnului.

Singur Toma lipsea și acum ca și la arătarea Domnului Hristos, după înviere. El era departe, în întunecatele ținuturi ale Indului.
Maica Domnului le spuse. Astăzi, fraților, Fiul meu mă cheamă la El. Gavriil cel care mi-a adus vestea nașterii, acela mi-a adus și solia chemării mele la ceruri.

JUSTINIAN CHIRA - JUSTINIAN CHIRA, VOIEVODUL SPIRITUAL AL MARAMUREȘULUI S-A MUTAT ÎN ETERNITATE

Mulțumesc Fiului meu că va adunat pe toți, ca înainte de plecare, aici pe pământ, să ne mai vedem odată.
Apostolul Ioan i-a spus, pe noi cui ne lași? Maica Domnului a răspuns, nu vă temeți de cei care ucid trupul, iar sufletului nu-i pot face nimic!

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top