Istorie

GRUPĂRI RELIGIOASE IUDAICE ÎN VREMEA LUI HRISTOS

Evangheliile fac referire la saduchei și farisei care erau în conflict cu Iisus. Saducheii și fariseii însumau clasa de conducere din Israel.

Saducheii erau aristocrați și dețineau pozițiile cheie, aprobând deciziile luate de Roma. Ei formau clasa preoțimii. Pe lângă puterea economică și socială ei o dețineau și pe cea religioasă. Compromisurile pe care le-au făcut cu stăpânitorii, perșii, egiptenii, romanii, grecii, i-au făcut să-și menţină puterea.

La început, au avut o atitudine indiferentă față de Iisus. Au intervenit atunci când mulțimile au început să creadă că Iisus este Mesia cel promis. Istoria lor i-a sfârşit în anul 70, odată cu căderea Ierusalimului.

Esenienii, zeloții și fariseii erau în opoziție cu saducheii

Fariseii s-au constituit din grupul scribilor și înțelepților de pe lângă Templu. Etimologic, fariseu înseamnă a separa. Ei se separau de tot ce era impur sau rău. Ei considerau că pe lângă Scripturi, Dumnezeu îl transmisese lui Moise și o tradiție orală de a-i învăța Legile.

Ei aveau o serie de reguli și rânduieli pentru purificare. Prăpastia dintre saduchei și farisei s-a accentuat în timpul construcției celui de al doilea Templu.

După cucerirea Persiei de către Alexandru cel Mare, Iudeea a intrat sub dominație grecească. S-a format o nouă societate cosmopolită care era influențată de cea grecească.

loading...

În anul 165 î.Hr., a început un proces de elenizare forțată. Fariseii au apelat la Pompei, împăratul roman pentru a-i îndepărta pe greci.
Fariseii s-au arătat nemulţumiţi că Iisus încălca anumite reguli. Lucra de Sabat și venea în contact cu mulțimea.

Esenienii erau preoţi care contestau legitimitatea Templului și a cultului practicat. Esenienii au format a treia școală filosofică a iudaismului.

Esenienii trăiau în castitate, nu se căsătoreau. Cei care doreau să devină membri ai acestei comunității aveau o perioadă de ucenicie de un an, după care erau primiți la ritualuri de purificare. Intrarea în comunitate era marcată de depunerea unui jurământ prin care candidatul se angaja să respecte virtuțile.

iisus christos rastignit pe cruce - GRUPĂRI RELIGIOASE IUDAICE ÎN VREMEA LUI HRISTOS

Zeloții au fost un fel de fundamentalişti fanatici. Întemeietorul acestei grupări a fost Iuda din Gamala. Ei nu puteau concepe o conviețuire alături de romani. Simon Zelotul, unul dintre Apostolii lui Iisus a fost zelot.

loading...
To Top