Cartea Apocalipsei, secretele ascunse ale unui viitor improbabil

Cartea Apocalipsei, secretele ascunse ale unui viitor improbabil

Cartea Apocalipsei este de departe una dintre cele mai provocatoare cărți din Biblie, dar merită efortul de a o studia și de a o înțelege. De fapt, pasajul de deschidere conține o binecuvântare pentru toată lumea care citește, cuvintele acestei profeții:

Binecuvântat este cel care citește cu voce tare cuvintele acestei profeții și binecuvântați sunt cei ce aud și care păstrează ceea ce este scris în el, căci timpul este aproape. Apocalipsa 1: 3,

Apocalipsa, semnificație și limite

Spre deosebire de toate celelalte cărți din Noul Testament, Apocalipsa este o carte profetică despre evenimentele din ultimele zile . Numele provine de la termenul grecesc apokalypsis, care înseamnă „descoperire” sau „revelație”.

Descoperite în carte sunt forțele invizibile și puterile spirituale din lume. Deși nevăzute, aceste puteri controlează evenimentele și realitățile viitoare.

Dezvăluirea este făcută apostolul Ioan printr-o serie de viziuni interesante. Viziunile sunt relatate ca într-un roman science fiction. Limbajul ciudat, imaginația și simbolismul din Apocalipsa nu erau atât de străine creștinilor din primul secol, așa cum ne sunt astăzi. Simbolurile și imaginile expuse de Ioan erau cunoscute de credincioșii din Asia Mică, deoarece ei erau familiarizați cu scrierile profetice ale Vechiului Testament din Isaia , Ezechiel și Daniel dar și alte texte evreiești. Astăzi, avem nevoie de ajutor pentru a descifra aceste simboluri.

Pentru a complica și mai mult tabloul general din cartea Apocalipsei, Ioan a expus viziuni atât asupra lumii actuale, cât și evenimente care urmează să aibă loc în viitor.

Interpretarea cărții Apocalipsei

Cercetătorii atribuie patru idei de bază care stau la baza interpretării cărții Apocalipsa. Iată o explicație rapidă și simplă a acestor viziuni:

Istoricismul interpretează scrisul ca o prezentare profetică și panoramică a istoriei, de la primul secol până la a doua venire a lui Hristos.

Futurismul vede viziunile (cu excepția capitolelor 1-3) legate de evenimentele din ultimele zile.

Preterismul tratează viziunile ca fiind doar evenimentele trecute, în special evenimentele din vremea în care trăia Ioan.

Idealismul interpretează Apocalipsa ca fiind în primul rând simbolică, oferind adevărul spiritual pentru a încuraja credincioșii persecutați .

Este probabil ca interpretarea cea mai corectă să fie o combinație a acestor viziuni diferite.

Cartea Apocalipsei

Cine este autorul Apocalipsei?

Cartea Apocalipsei începe după cum urmează:

Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă în curând, iar El, prin trimiterea îngerului Său, a destăinuit-o robului Său Ioan, Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, câte a văzut.

Așadar, autorul spiritual este Iisus, iar cel uman este Ioan.

Când a fost scrisă?

Ioan, exilat pe insula Patmos de către romani pentru mărturia sa despre Isus Hristos și aproape de sfârșitul vieții sale, a scris cartea între anii 95-96 d.Hr.

Cartea Apocalipsei este adresată credincioșilor (slujitorilor săi), ai bisericilor din șapte orașe ale provinciei romane din Asia. Aceste biserici erau în Efes, Smirna, Pergam, Thyatira, Sardis, Philadephia și Laodecea.

Secretele Apocalipsei din Biblie

În timp ce această scurtă introducere este absolut insuficientă pentru a explora complexitatea din cartea Apocalipsa unele informații sunt suficiente pentru a înțelege esența.

Cel mai important aspect este lupta spirituală invizibilă în care este angajat trupul lui Hristos. Lupta împotriva răului. Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, sunt împotrivă satanei și demonilor Săi.

Într-adevăr, Mântuitorul s înviat și a câștigat deja războiul, dar în cele din urmă va veni din nou pe Pământ. În acel moment toată lumea va ști că este Rege al Regilor și Domn al Universului. În cele din urmă, Dumnezeu și poporul său triumfa peste răul într-o victorie finală.

Dumnezeu este suveran . El controlează trecutul, prezentul și viitorul. Credincioșii se pot încrede în dragostea și în dreptatea sa neclintită.

A doua venire

A doua venire a lui Hristos este o realitate; prin urmare, copiii lui Dumnezeu trebuie să rămână credincioși, încrezători și puri, pentru a ține piept tentațiilor.

Cei care Îl urmează pe Isus sunt avertizați să rămână puternici în fața suferinței, să înlăture orice păcat care ar putea împiedica legătura lor cu Dumnezeu și să trăiască curat de influențele acestei lumi.

Dumnezeu urăște păcatul și judecata sa finală va pune capăt răului. Cei care resping viața veșnică în Hristos se vor confrunta cu judecata și pedeapsa veșnică în iad .

Creștinii sunt destinați eternității, unde toate lucrurile vor fi făcute de la început. Credinciosul va trăi pentru totdeauna cu Dumnezeu în pace și securitate. Împărăția lui veșnică va fi stabilă și va domni pentru veșnicie.

Cartea Apocalipsei

Versetele cheie

Apocalipsa 1: 17-19 

Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. Şi El a pus mâna dreaptă peste mine, zicând: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Şi Cel ce sunt viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului. Scrie, deci, cele ce ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce au să fie după acestea.

Apocalipsa 7: 9-12 

După acestea, m-am uitat şi iată mulţime multă, pe care nimeni nu putea s-o numere, din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi având în mână ramuri de finic. Şi mulţimea striga cu glas mare, zicând: Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, Care şade pe tron, şi de la Mielul. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tronului bătrânilor şi al celor patru fiinţe, şi au căzut înaintea tronului pe feţele lor şi s-au închinat lui Dumnezeu, Zicând: Amin! Binecuvântarea şi slava şi înţelepciunea şi mulţumirea şi cinstea şi puterea şi tăria fie Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin!

Apocalipsa 21: 1-4

Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este. Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut.

Apocalipsa lui Ioan, un avertisment dat omenirii

Despre Apocalipsa lui Ioan se spune că este un avertisment dat oamenilor despre viitorul care va veni. Autorul acestei cărți, ultima din Noul Testament, este Ioan Teologul, care se afla în Patmos, atunci când a avut prima viziune. Alții consideră că autorul ar fi însuși apostolul Ioan.

Și asupra mesajului dat de carte părerile sunt împărțite. Unii consideră că prezintă fapte petrecute într-un trecut îndepărtat, alții susțin că sunt profeții despre viitor.

Interpretare futuristă prezice o înviere a morților și răpirea la cer a celor vii și aduși în fața lui Hristos. Va urma o perioadă de șapte ani, o perioadă de încercare, în care credincioșii vor fi persecutați și martirizați. Cei care vor scăpa acestei perioade vor fi întăriți și purificați.

Să ne aducem aminte că Dumnezeu a mai judecat lume în perioada prediluviană, atunci când singurul care a scăpat a fost Noe.

Cine a fost Iisus?

Ridicarea la ceruri și judecata vor fi o mare încercare pentru omenire. Când se vor reîntoarce pe Pământ, oamenii vor fi însoțiți de Hristos.

Antihristul este o temă asupra căreia cercetătorii nu au un punct de vedere comun. Conform textelor, el va fi conducătorul unui nou Imperiu Roman. Unii îl localizează în vestul Europei, cu capitala la Roma, alții vorbesc despre Turcia sau Rusia.

Cartea Apocalipsei este singura carte din Noul Testament care nu este citită în cursul slujbelor ortodoxe. Dincolo de înțelegerea cuvintelor, cartea prezintă o viziune esoterică despre procesul intern suferit de sufletul uman.

Cartea Apocalipsei – Semnele Apocalipsei

Nu se știe când va fi sfârşitul lumii, cartea nu prezintă o dată certă, în schimb, Ioan prezintă șapte semne care prevestesc apocalipsa.

  • Meteoriți și comete
  • Și stelele au căzut din cer pe pământ. Și cerul s-a strâns… și împărații pământului s-au ascuns în stâncile munților.
  • Epidemii

Și când m-am uitat mi s-a arătat un cal gălbui, pe care era Moartea.

  • Cutremure

Când s-a deschis cel de al șaselea sigiliu, pământul s-a cutremurat.

  • Raze letale
Loading...

Când Mielul a rupt cel de al șaselea sigiliu, Soarele s-a făcut negru.

  • Erupții vulcanice

A trâmbițat al doilea înger și un munte în flăcări s-a prăbușit în mare. O maree mortală Și marea s-a făcut roșie ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare.

  • Arșița

Oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)